WERK MEE AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK…

 “Het effect van reflectief

functioneren bij Waakzame Zorg”

Oproep aan alle professionele hulpverleners

Dit project o.l.v. Bart Colson (UZ Brussel – PAika), Johan Vanderfaeillie (VUB) en Patrick Luyten (KU Leuven) wordt ondersteund door de Wetenschappelijke Werking van Sig. Uw deelname wordt warm aanbevolen! 

Het betreft een doctoraatsonderzoek over het effect van reflectief functioneren (of mentaliseren) bij Waakzame Zorg. We wensen op dit moment van het onderzoek instrumenten te ontwikkelen die beide onderdelen (reflectief functioneren en Waakzame Zorg) zo goed mogelijk kunnen meten, meer specifiek bij mensen die beroepshalve te maken hebben met kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar.

Veel onderzoek richt zich op ouder-kindrelaties, maar beide perspectieven worden ook zeer vaak gehanteerd door hulpverleners zelf, in scholen of sociale diensten in andere contexten. Er wordt daarom in ons huidige onderzoek extra aandacht besteed aan hoe u kijkt naar en omgaat met conflictsituaties tussen een professional en een kind/jongere. (een conflictsituatie = een interactie waarin u als volwassene met een kind/jongere belandde omwille van een verschil tussen wat u of het kind wou. Het moet gaan over een gebeurtenis waarbij u, het kind of beiden geëmotioneerd raakten.) Om de antwoorden bij uw eventuele deelname niet te beïnvloeden kunnen we pas ná uw deelname meer informatie geven over reflectief functioneren en Waakzame Zorg zelf. We hopen alsnog uw interesse en motivatie te kunnen opwekken door erop te wijzen dat u behoort tot een unieke en beperkte doelgroep die de wetenschap op deze terreinen vooruit kan helpen. Met deze instrumenten kunnen teams en individuen later ondersteund worden in hun werkhouding (bv. tijdens opleidingen).

Praktische informatie

U kan deelnemen aan een online-vragenlijst of een interview. U kan uiteraard aan beide deelnemen, indien u dat wenst. Voor ons onderzoek is dat een grote meerwaarde.

Voor een vragenlijst klikt u op een van volgende linken:

Dit zijn dus twee verschillende vragenlijsten. Elke vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Elke vragenlijst kan in twee keer ingevuld worden.

Voor het interview zijn er momenteel al 167 deelnemers. We zoeken hiervoor vooral nog mensen die voldoen aan één van de volgende criteria:

  • mensen die werken met kleuters
  • hulpverleners die 20 of meer jaar ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren (los van de leeftijdsgroep en kennis van Waakzame Zorg/Geweldloos Verzet)
  • hulpverleners die géén of weinig kennis van of ervaring hebben met Waakzame Zorg/Geweldloos Verzet (los van de leeftijdsgroep of algemene werkervaring)
  • leerkrachten met goede kennis van Waakzame Zorg/Geweldloos Verzet
  • mensen die werken met kinderen en jongeren vanuit een justitieel kader (in het kader van bv. een gemeenschapsinstelling, rechtbank, politie, enz.)

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het interview of wenst u eerst meer informatie, neem dan contact op met bart.colson@uzbrussel.be (tel. 02 477 60 72).

Deelnemen kan tot 30 juni 2019. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en vindt bij voorkeur plaats op uw werkplek.

De onderzoeker zal ook aanwezig zijn in Sig te Gijzegem gedurende een aantal opleidingsdagen. Momenteel liggen 4 maart en 9 april 2019 hiervoor vast. 

Het onderzoek gebeurt op vertrouwelijk basis volgens de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen dus ook dat uw werkgever geen inzage zal kunnen krijgen in individuele data.

Kan of wenst u zelf niet deel te nemen, maar kent u wel iemand die past in deze doelgroep, dan mag u deze oproep zeker doorgeven.

Alvast bij voorbaat dank, mede namens Sig

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact