VLAAMSE VERENIGING AUTISME

VVA lanceert haar nieuw logo!

Het logo dat VVA tot nu toe gebruikte dateert uit de jaren ’80. Het abstracte mannetje dat geïsoleerd staat, is echter niet langer het beeld van autisme en van VVA dat we anno 2018 wensen uit te dragen. We breken uit de box…

Sinds het hertekenen van onze missie & visie is de blaasbloem voor VVA bij uitstek een beeld dat haar werking mooi uitbeeldt.

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving
zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

We maakten in onze communicatie al veelvuldig gebruik van dit pareltje uit de natuur!
Voor VVA belichaamt de blaasbloem de waarden waarvoor we willen staan:

  • Elke persoon is uniek, waardevol en volwaardig.
  • Verbondenheid tussen mensen leidt tot begrip, respect, waardering, betrokkenheid, inzicht en openheid.
  • Samen kunnen we meer verwezenlijken dan alleen. Door krachten te bundelen en te delen geven we meer ruimte aan autisme.
  • Mensen met autisme en hun omgeving hebben onze samenleving veel te bieden.
  • Onze ideale samenleving staat open voor alle facetten van autisme en ervaart diversiteit als een meerwaarde.

Alle pluisjes van een blaasbloem zijn uniek, maar zijn tegelijk met elkaar verbonden. Samen vormen ze een mooi geheel dat terecht en zichtbaar plaats inneemt in het landschap. Bovendien is het effect dat we beogen met onze werking vergelijkbaar met de kracht van de uitwaaierende pluisjes van een blaasbloem. Door de wind worden de pluisjes meegevoerd naar nieuwe plaatsen en doen daar nieuw leven ontstaan.

Vanaf nu stralen we dit ook uit met ons logo!

Het VVA-team

Vlaamse Vereniging Autisme vzw
Groot Begijnhof 14 • 9040 Gent
078/152 252
www.autismevlaanderen.be Facebook YouTube Authentisme
Copyright © 2018 Vlaamse Vereniging Autisme. Alle rechten voorbehouden.