SYMPOSIUM DCD – 11 juni 2019

Opzet van het symposium 

‘Coachen in de context’ is het centrale thema van dit symposium over ‘Developmental Coordination Disorder’ of DCD . Deze motorische ontwikkelingsstoornis heeft ingrijpende gevolgen op het emotioneel en sociaal welbevinden van het kind, de adolescent en de volwassene met DCD. Hiervan zijn we ons hoe langer hoe meer bewust. Bovendien wijzen verschillende studies op een negatieve invloed van DCD op de fysieke fitheid, het lichaamsgewicht (risico op obesitas) en het energieniveau (vermoeidheid). We kunnen veel van deze secundaire problemen grotendeels de pas afsnijden als we de context (ouders, leerkrachten, enz.) inzicht geven in de moeilijkheden die de persoon met DCD in het dagelijks leven ondervindt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de context daadwerkelijk rekening houdt met de problemen van de persoon met DCD en zijn/haar omgeving aanpast.

DCD is nog onvoldoende bekend. Er is een grote nood om ouders, leerkrachten en al wie met de persoon met DCD omgaat te informeren en te coachen. Ook het kind of de jongvolwassene zelf heeft coaching nodig om met de motorische beperkingen te leren omgaan, en fysiek en psychisch gezond te leven. Coachen in de context is dus de opdracht!

Verschillende internationale gastsprekers brengen inspiratie mee uit Canada, Nederland en de UK. Ze reiken ons voorbeelden aan hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken. Verder vonden we personen met DCD bereid om te getuigen hoe zij ‘de context’ ervaren. Het wordt ongetwijfeld een boeiend symposium!

Voor wie? 
Professionele hulpverleners (kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten), zorgleerkrachten, enz.

Programma & Sprekers

Onthaal vanaf 9.00 u

09.30 – 10.00 – Coaching in de context – Hilde Van Waelvelde
10.00 – 10.45 – Partnering for Change – Cheryl Missiuna
10.45 – 11.15 – Ouder zijn van een kind met DCD – Veerle Algoed
11.15 – 11.45 – Pauze
11.45 – 12.15 – ‘Partnering for Change’ in Nederland – Barbara Piskur
12.15 – 13.00 – The DCD team in Sheffield: A fully integrated, participation focused service – Jenny Featherstone
13.00 – 13.45 – Lunch
13.45 – 14.00 – Een mama getuigt
14.00 – 14.45 – Health related Quality of Life of Children with DCD – Jill Zwicker
14.45 – 15.15 – Koffie
15.15 – 15.45 – Participatie van kinderen met DCD in Vlaanderen – Marieke Coussens
15.45 – 16.00 – Een mama getuigt
16.00 – 16.30 – Afsluiting met voorstelling website UGent –  Griet Dewitte en Barbara De Mey

Praktisch

Dinsdag 11 juni 2019  van 9.30 – 16.30 u (onthaal vanaf 9.00 u)
Auditorium De Schelde
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Deelnameprijs
150 euro (deelnemersmap + catering) 

Dit symposium komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille en wordt geaccrediteerd bij Pro-Q-Kine.

>> Meer info en inschrijven