SOM

PERSBERICHT 24 MEI 2018

Wij, Huize De Veuster, willen als vergunde zorgaanbieder ons ongenoegen uiten betreffende de huidige gang van zaken in het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap.
Meer bepaald rond het toekennen van de middelen aan de gebruikers door het VAPH.

Vóór de hele “transitie” konden wij als voorziening aan de aanvragen van gebruikers niet tegemoetkomen wegens gebrek aan open plaatsen. De toenmalige wachtlijsten waren immers, zoals geweten, behoorlijk lang.

Door de veranderingen in het regeringsbeleid van aanbod- naar vraaggestuurd, zitten wij nu met open plaatsen, die we niet ingevuld krijgen.
Dit heeft een aanzienlijke financiële impact op werkings- en personeelsmiddelen van onze voorziening.

Toch zijn er voldoende kandidaten voor opname in onze voorziening, die beschikken over een definitieve toewijzing van een persoonsvolgend budget.
Allemaal kandidaten met een dringende nood, ondergebracht in “prioriteitengroep 1”.
Zij kunnen alleen maar wachten op een “effectieve” toekenning van hun (theoretisch) toegestane budget, waar geen datum voor werd vooropgesteld.

Vergelijk het met het bereiken van een gerechtigd pensioen, waarbij de gepensioneerde voor onbepaalde tijd op zijn uitkering moet wachten, uiteraard zonder terugwerkende kracht!

Eén van de kandidaten is volledig uitbehandeld in zijn psychiatrische voorziening waar hij momenteel verblijft en zou bij ontslag letterlijk op straat komen te staan.
Er is geen gepaste opvang mogelijk binnen zijn familie of netwerk.
Wij, als vergunde zorgaanbieder, willen niet lijdzaam toekijken op deze situatie en vragen met nadruk dat er snel voor deze gebruiker middelen worden vrijgemaakt zodat deze kandidaat bij ons kan komen wonen.

Dit is trouwens lang niet de enige situatie.
Er zijn heel wat voorbeelden van gebruikers die een “rugzak” met PVB kregen toegewezen, maar die rugzak blijft voorlopig leeg, ze kunnen er nergens mee terecht, terwijl voorzieningen met leegstaande kamers blijven zitten…

Deze situatie is niet langer houdbaar en wij komen daarom naar buiten met ons verhaal.
Dit in samenwerking met de ouders van een gebruiker, die wachtende is op zijn budget.

Wij krijgen hierbij ook ten volle de steun van het Zorg Arrondissement Leuven (ZAL) en SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw.

Contactgegevens:
Huize De Veuster: Lieven Callewaert en Ellen Heyligen
P.Damiaanstraat 33 b
3120 Tremelo
016/53.65.95
bth@huizedeveuster.be