SIG WEBSHOP – BOEKEN IN SOLDEN.

Koopjes in de Sig-webshop

Januari is ook bij Sig soldenmaand. De hieronder opgesomde publicaties gaan de deur uit aan halve prijs of minder! Grasduin eens in de mandjes.
En zoals dat gaat bij solden: op is op!

 

 image001image002image003

 image004image005image006

Autisme in woord en beeld

Deze ringmap bevat een overzicht (in fichevorm) van boeken, artikels en filmmateriaal over autisme. Het helpt je als hulpverlener om te beslissen welk boek, artikel of beeldmateriaal je het best kunt meegeven aan ouders, leerkrachten of broers/zussen van kinderen met ASS. Er zijn er meer dan 220 titels (Nederlandstalig) opgenomen, voorzien van toegankelijke indexen.

> Meer info

Losbladige map – Bestel nu! 10 euro (i.p.v. 29 euro)

 

Omgaan met ADHD

Dit boek is bedoeld voor ouders, leerkrachten en al wie professioneel met opvoeden te maken krijgt. Het is opgebouwd rond waargebeurde verhalen. Het biedt een positieve kijk op opvoeden. De grondstoffen voor een degelijke opvoeding leggen de auteurs op de balans van ‘vraag en aanbod’. Ze hebben vooral ervaring met aan ADHD/ADD gerelateerde problemen.

> Meer info

Boek – Bestel nu! 5 euro (i.p.v. 10 euro)

 

Onleesbaar! Schrijfmotoriek op school

Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en zorgcoördinatoren, maar ook voor ouders en andere begeleiders (professionele hulpverleners). Je vindt er tal van nuttige tips in voor kinderen die kampen met een motorische schrijfstoornis, ook dysgrafie genoemd.

> Meer info

Brochure – Bestel nu! 4 euro/stuk (i.p.v. 8 euro)

 

Allemaal op een rijtje

In Vlaanderen zijn een groot aantal rekentests in gebruik. In deze brochure worden ze allemaal beoordeeld op hun waarde. In de inleidende tekst worden suggesties geformuleerd aangaande de testkeuze. De afnameperiode en de psychometrische onderbouw van het testmateriaal zijn hierbij doorslaggevend. De brochure is bedoeld voor al wie betrokken is bij de screening en diagnostiek van dyscalculie in het (buiten)gewoon onderwijs.

> Meer info

Brochure – Bestel nu! 4 euro/stuk (i.p.v. 8 euro)

 

 Allemaal op een lijntje

Deze brochure inventariseert alle beschikbare Nederlandstalige spellingstests met het oog op de diagnose van spellingsstoornissen. Het overzicht is in tabelvorm voorgesteld per leeftijdsperiode (vanaf het eerste leerjaar t.e.m. secundair onderwijs). Het is een hulpmiddel en referentielijst bij het opzoeken van de meest geschikte tests op elk moment. De brochure is bedoeld voor al wie betrokken is bij de screening en diagnostiek van dysorthografie.

> Meer info

Brochure – Bestel nu! 4 euro/stuk (i.p.v. 8 euro)

 

Ergotherapeutische assesment

Ontworpen voor diensten acute psychiatrie, biedt de OCAIRS-nl een wetenschappelijk onderbouwde methode om gegevens over de occupatie van een cliënt te verzamelen en tot ergotherapeutische indicaties te verwerken. Maar de kwaliteiten van de OCAIRS-nl reiken verder. Door in te gaan op assessment en interview in het algemeen, de volledige uitwerking van twee cases en vooral door aan te tonen hoe de theorie van het MOHO van Gary Kielhofner in tastbare praktijk kan worden omgezet, is het een uniek handboek voor elke ergotherapeut en student.

> Meer info

Boek – Bestel nu! 5 euro (i.p.v. 14,90 euro)

 

 

© 2017 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact