SIG VORMING – NAJAAR 2018

Vorming voor professionals (NAJAAR 2018)
Wat een aanbod!

Het huidige werkjaar loopt op zijn einde, maar Sig kijkt al uit naar een nieuw werkjaar. We hebben ondertussen werk gemaakt van een boeiend aanbod voor het najaar van 2018.

Bent u benieuwd wat er op het programma staat? Hieronder alvast een overzicht van studiedagen, workshops en symposia. Alle vorming vindt plaats in Sig Gijzegem (Aalst), tenzij anders aangegeven. Klik op de titels voor meer info. Inschrijven is nu al mogelijk!
Studiedagen Herfst 2018

ma 29 oktober

Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas (Hilde Heuninck)
Slaapproblemen bij kinderen en adolescenten (Inge Glazemakers)
Als de ouder last heeft van psychische of verslavingsproblemen… Hoe gaat het dan met de kinderen? Kinderen van Ouders met Psychische en/of Afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP) (Ben Kwanten)
Basismotorische vaardigheden van kinderen met downsyndroom: motorisch onderzoek en behandeling (Peter Lauteslager)

di 30 oktober

Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën (Hilde Heuninck)
Over orchideeën, paardenbloemen en tulpen: hoe individuen van elkaar verschillen in sensitiviteit voor de omgeving (Patricia Bijttebier)
Gedrags- en emotionele problemen bij mensen met een verstandelijke beperking (Leen De Neve)
Een eerlijke kans! Ontwikkeling stimuleren bij kinderen in kansarmoede (Albert Janssens)
Diagnostiek van opvoeding en gezin (Liesbeth Huybens) (Leuven)
ADHD als motivatieprobleem? Een ander motivatieprofiel (Sarah Morsink en Hasse De Meyer) (Leuven)
Gedragsstoornissen bij jonge kinderen. Update in de diagnostiek en behandeling (Bie Tremmery) (Leuven)

woe 31 oktober

Behandeling van hoofdpijn na hersenletsel vanuit biopsychosociaal model (Wouter Lambrecht)
Cultuursensitieve zorg, practice based – methodologische uitgangspunten m.b.t. het begeleiden van cliënten met moslim- en/of migratie-achtergrond (Jamal El Boujddaini)
Beroepsgeheim en familierecht (Jan Vande Moortel)
Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Annette Scheper)
Wat als we geen antwoord hebben? Hoe omgaan met kinderen met medisch onverklaarde klachten (Esther Van De Velde) (Brugge)
Initiatie in de bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne (Véronique Goethals) (Brugge)
Andere zintuiglijke verwerking en autisme (Steven Degrieck) (Brugge)

Studiedagen buiten vakantie

Attachment-Based Family Therapy. Een interventie voor depressieve en suïcidale adolescenten (Guy Bosmans) (do 4 oktober)
Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag (Nadja Brocatus, Jo Lebeer en Lien Van Evercooren) (di 9 oktober)
Zeven denkstappen om een probleem op te lossen: kennismaken met de cognitieve vaardigheden die kinderen aangeleerd moeten krijgen (Albert Janssens) (do 11 oktober)
Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen (Lieve Cottyn) (do 18 oktober)
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces (Martine Ceyssens) (vr 19 oktober)
ADHD en ASS in jongvolwassenheid. Richtlijnen en ‘good practices’ voor transitiezorg (Dieter Baeyens en Sarah Clauwaert) (di 23 oktober)
Dove kinderen met cochleaire implantaten functioneren schools en taalkundig beter dan ooit. Maar toch… (Leo De Raeve) (do 25 oktober)
Zindelijkheid, plas- en stoelgangproblemen: Van normale ontwikkeling tot multidisciplinaire aanpak bij moeilijkheden (Charlotte Van Herzeele) (do 8 november)
Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren (Wouter Lambrecht en Fabienne De Boeck) (di 13 november)
MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters (Albert Janssens) (vr 16 november)
Werken met de Sensory profiles bij kinderen van 0-12 jaar (André Rietman) (ma 19 november)
Depressie bij kinderen en adolescenten (Marie-Lotte Van Beveren en Laura Wante) (do 22 november)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (Hilde Heuninck) (vr 23 november)
Gameverslaving: overzicht van de oorzaken, gevolgen en behandelmethoden (Jeroen Lemmens) (ma 26 november)
Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen (Griet Gobyn) (di 27 november)
De interne logica van angst en dwang. Instandhoudende mechanismen en behandeling (Ernst Koster en Anouk Vanden Bogaerde) (vr 7 december)

Workshops

Muziektherapie: een interactieve kennismaking (Nele Fiers en Julie Gheeraert) (ma 1 oktober)
Motiverende gespreksvoering: motiveren kan je leren (Ellen Excelmans) (ma 1 en di 2 oktober en ma 5 november)
Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen (Mark Liefhooghe) (do 4 en vr 5 oktober)
Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd-, Nek- en Orofaciale aandoeningen (ETT-HNO) (Esther De Ru) (ma 8 en di 9 oktober)
EHBO-opfrissingscursus (Provikmo) (vr 12 oktober)
Implementatie van de biopsychosociale visie in de logopedische praktijk a.d.h.v. ICF (Nadja Brocatus) (vr 12 oktober, vr 16 november en di 4 december)
CO-OP benadering: kinderen worden een probleemoplosser voor dagelijkse activiteiten (Rianne Jansens) (ma 15 en di 16 oktober en do 14 februari 2019)
Verdiepende workshop voor (neuro)psychologen. In het kader van de week van NAH (Rudolf Ponds) (di 16 oktober) Meer info volgt
Basale stimulatie. Voorwaarde om tot ontmoeten en leren te komen (Dirk De Schryver) (ma 22 en di 23 oktober)
Relaxatietherapie en -technieken voor kinderen (Tine Van Damme) (woe 31 oktober)
Eetproblemen bij autisme begrijpen en aanpakken (Thomas Fondelli) (di 6 en di 20 november)
PROMPT 2: van techniek naar interventie (Karin Brinkmann) (woe 7 t.e.m. vr 9 november)
“Feedback is the breakfast of the champions” Werken met cliëntfeedback in therapie (Nele Stinckens) (do 8 november)
Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid (Begga Van De Walle) (ma 12 november)
International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop (Nadja Brocatus en
Jo Lebeer) (do 15 november, ma 10 december en do 29 januari 2019)
Elk kind een lezer! Effectieve leesinterventies nader bekeken (Kees Vernooij) (ma 19 november)
Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme (Veerle Vantorre) (do 22 en vr 23 november)
Positieve psychologie inzetten in de hulpverlening (Jan Callens) (di 27 november)
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – Workshop ‘Train the trainer’ (Melissa Celb) (do 29 en vr 30 november)
OMFT-1 Basiscursus Oro-myofunctionele therapie (Liset Maas-Houtekamer en Berry Verlinden) (do 6 en vr 7 december)

Onderwijs en ondersteuningsteams

Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext. Met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels (Karen Van Dyck) (ma 15 oktober)
Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten. Klasprikkels van leerlingen in kaart brengen om positief gedrag en werkhouding te stimuleren (Karen Van Dyck) (ma 10 december)

Evenementen in het najaar 2018

Symposium Meertaligheid (di 20 november)
Praktijkdag ontwikkelingsdysfasie (ma 3 december) Save the date!
ICF-vorming
NIEUWSFLASH

ICF-vorming in Sig (najaar 2018)
ICF-opleiding
in gezondheids- en welzijnszorg
Inleidende studiedag en verdiepingsworkshop

De ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) wil allerminst een nieuwe manier van ‘etiketjes plakken’ zijn, integendeel. ICF biedt een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen en bepaalt van daaruit begeleidings- en behandelingsdoelen. Met ICF maak je de omslag van een stoornisgerichte visie op behandeling/begeleiding naar een behandeling/begeleiding gericht op de concrete kwaliteit van leven en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Als toepassing van het biopsychosociaal redeneren leidt het gebruik van ICF tot kwaliteitsvolle en inclusieve ondersteuning en zorg. ICF is een internationaal aanvaard systeem dat helpt om een holistische visie op het menselijk functioneren in de praktijk te realiseren. Het wordt in toenemende mate als beeldvormend/diagnostisch kader gebruikt door overheidsinstanties (bv. VAPH, Riziv, FOD), onderwijs (cf. gemotiveerde verslagen door het CLB) en in verschillende sectoren van gezondheids- en welzijnszorg.

De volledige ICF-opleiding bestaat uit deze inleidende studiedag en een verdiepende workshop. De inleidende studiedag kan afzonderlijk gevolgd worden. Wie wil inschrijven voor de verdiepende workshop, moet de inleidende studiedag hebben gevolgd (nu of in het verleden).

Inleidende studiedag

di 9 oktober
Sig Gijzegem (Aalst)

meer info en inschrijven > Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg

Verdiepingsworkshop

do 15 november, ma 10 december 2018 en di 29 januari 2019
Sig Gijzegem (Aalst)

meer info en inschrijven > International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF): verdiepingsworkshop
De plaatsen zijn beperkt! Online inschrijven is nu al mogelijk.
© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be – Sig is lid van Vijftact