SIG SYMPOSIUM – MEERTALIGE KINDEREN

Opzet van het symposium 

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en  inzichten sterk geëvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe. Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de praktijk. Enerzijds is er een preventief luik. Hierbij staat de ondersteuning van het gezin centraal: een optimale context scheppen is van bij de start belangrijk. Anderzijds hebben we aandacht voor de groep meertalige kinderen met een taalproblematiek: wat betekent dit voor taaldiagnostiek, ouderbegeleiding en therapie?

Voor wie? 

We richten ons met dit symposium in de eerste plaats tot logopedisten. Maar in principe is iedereen welkom die meertalige gezinnen en kinderen begeleidt in hun taalontwikkeling: gezinsbegeleiders, psychologen, maatschappelijk assistenten die met ouders werken, zorgleerkrachten, enz.

Programma

voormiddag


 • Meertalig opvoeden: actuele visie en praktijken
 • Diagnostiek: hoe brengen we de verschillende talen in kaart?

namiddag


 • Focus op het kind en zijn meertalige context
  in begeleiding en therapie
 • Betrekken van ouders in begeleiding en therapie

gastsprekers


 • Sofie Lamon (logopedist PAIKA UZ Brussel)
 • Hilde Roeyers (Opleidingshoofd Logopedie en audiologie Vives hogeschool)
 • Lut Schelpe (logopedist Centrum Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel)
 • Hilde De Smedt (coördinator meertaligheid Foyer vzw)
 • Soumaya Mousselli (logopedist Foyer vzw)

Praktisch

 

dinsdag 20 november 2018 (9u15 – 16u45)
3Square, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde (Gent) (vlakbij E40-E17)

120 euro (110 euro voor Sig-participanten) (early bird t.e.m. 16/9/2018)
130 euro (120 euro voor Sig-participanten) (vanaf 17/9/2018)

Dit symposium komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

> Meer info en inschrijven

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact