SIG PRAKTIJKDAG

Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: vergeet de zintuigen niet!

Hulpverleners die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking worden vroeg of laat geconfronteerd met cliënten die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Dat kan gaan om agressie, maar ook om halsstarrig zwijgen of weigeren om mee te werken. Soms staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg.

Hulpverleners zoeken naar verklaringen voor dit gedrag en zeggen: “Haar motivatie is weer ver te zoeken” of “Hij heeft een gedragsstoornis”. Deze praktijkdag wil andere perspectieven bieden op moeilijk gedrag.

In verschillende workshops komen vier zintuigen aan bod: horen, zien, voelen en evenwicht (het zesde zintuig). Houden we wel voldoende rekening met de zintuigen als we zoeken naar de oorzaken van moeilijk gedrag? De gastsprekers bieden invalshoeken die inspireren en helpen in de omgang met gedragsproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bieden een kader waarmee deelnemers in de praktijk aan de slag kunnen.

klik <hier> voor meer informatie