SIG – Nieuwsflash – NAH Symposium op 14 oktober.

Recente tendensen in de hulpverlening aan volwassenen met NAH in Vlaanderen.

In het kader van de week van NAH organiseert Sig op 14 oktober 2016 een symposium rond dit thema. Het gaat in op de actuele stand van zaken en de evoluties in de hulpverlening aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Tijdens de pauzes kan u bovendien de posterbeurs bezoeken. Wie een poster wil indienen vindt meer info terug onderaan deze nieuwsbrief.

sig-logo

Tot 31 augustus kan u genieten van het early-bird tarief, wacht dus niet te lang om in te schrijven

Wat mag u verwachten?

Er zijn momenteel heel wat vragen over het veranderende zorglandschap voor mensen met NAH. Hoe zit het nu precies met de persoonsgebonden financiering? Zijn er diensten die mensen met NAH kunnen begeleiden bij het kiezen van de hulpverlening die voor hen het best zal werken?

Twee thema’s staan tijdens dit symposium centraal: transdisciplinaire zorg en case management. Deze recente tendensen kunnen inspiratie en antwoorden bieden op vragen rond de hervorming van de gezondheidszorg wat betreft NAH.

Programma
9.15    NAH en het Vlaams revalidatiebeleid
   Dirk De Wolf, Administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
10.00  De nieuwe ‘NAH Liga’ met een Vlaams Hersenletselplan
Beni Kerkhofs
11.00   Brain Injury Case Management: Making a Positive Difference
 Mark Holloway (UK)
12.00  Naar meer continuïteit in de zorg voor de persoon met NAH?
Wouter Lambrecht en Carla De Meuleneire
12.30  Lunch met postersessies
13.30  NAH in kaart: het belang van een neurowetenschappelijk kader voor de integrale innovatieve zorgaanpak van personen met een verworven hersenaandoening
 Christophe Lafosse
14.15  Functioneren van personen met NAH in de thuissituatie
Catherine De Vos
15.00  TBI express partner training: beter leren communiceren met personen met een traumatisch hersenletsel
 Frank Paemeleire
15.45  Groepstherapeutisch werken aan coping/verwerking na NAH
 Wouter Lambrecht en Camille De Schaepmeester

Praktisch
Wanneer: vrijdag14 oktober
Waar: Sig, Gijzegem (Aalst)
Deelnameprijs: 110 euro (95 euro voor participanten) – early bird tarief tot 1 september
Meer info en inschrijven

Verzorgde broodjeslunch en documentatiemap inbegrepen
Wie hiervoor in aanmerking komt, kan voor dit symposium gebruikmaken van de KMO-portefeuille.
Accreditering is aangevraagd i.s.m. de Vereniging voor Revalidatieartsen en Pro-Q-Kine.

 

Posterbeurs tijdens NAH symposium

 

Sig roept op om posters in te dienen die aansluiten bij de ruime thematiek rond NAH, neurologisch letsel en neurowetenschappen. Inzendingen kunnen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek of op de beschrijving en evaluatie van de eigen praktijk van de laatste jaren (bv. diagnostiek van neuropsychologie, recente logopedische tests, een bepaalde behandelingsmethode). Ook onderwerpen die al elders gepresenteerd zijn (bv. in Nederland) zijn welkom. We willen in het bijzonder professionele hulpverleners aanmoedigen om hun praktijkervaring via deze weg te delen met collega’s. Abstract en poster mogen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.

Bent u geïnteresseerd? Dien dan zo spoedig mogelijk uw abstract (± 250 woorden) in bij jolien.leclercq@sig-net.be. Vanaf 1 september wordt u verwittigd of uw poster weerhouden is.