SIG NIEUWSBRIEF – MEI 2017

NIEUWSBRIEF voor PROFESSIONELE HULPVERLENERS

Let op
Inschrijvingsmodule
lichtjes bijgestuurd

Sinds kort hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd op onze website. De manier van inschrijven is nu overzichtelijker: je ziet duidelijker welke stappen er moeten genomen worden en hoever je zit in het inschrijvingsproces. Op die manier hopen we tegemoet te komen aan de vraag van enkele deelnemers die vastliepen tijdens het registreren. Verder kan je nu ook vormingen zoeken op beroepsfunctie. Neem gerust een kijkje op www.sig-net.be

Bijscholingscyclus Rekenen door Hilde Heuninck

Tweedaagse basismodule Behandelbasis bij rekenmoeilijkheden

Wie graag wil deelnemen aan een verdiepingsmodule in de zomer, moet eerst de basismodule gevolgd hebben. Inschrijven voor de basismodule van 9 en 23 juni a.s. (in Sig Gijzegem) kan nog tot 1 juni. Nadien inschrijven voor de verdiepingsmodules is zeker mogelijk. Ook wie vorig jaar de basismodule volgde, kan inschrijven voor de verdieping. > Meer info en inschrijven

IJscrème-sessies 2017
Zomerse vorming in Sig

Studiedag
Schrijfmotoriek
bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen

ma 3 juli (Gijzegem) – Deze studiedag besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsstoornissen en hun meest voorkomende schrijfproblemen. Hieraan koppelen we de verschillende manieren van aanpak en het stimuleren van het schrijfproces. We vergelijken tal van materialen en/of hulpmiddelen. Er is bovendien ruimte voor het uitwisselen van casussen. > Meer info en inschrijven

Studiedag
Mindfulness voor kinderen en jongeren van 5 tot 19 jaar

ma 3 juli (Gijzegem) – Deze studiedag bestudeert wat mindfulness precies inhoudt en hoe je deze praktijk voor kinderen en jongeren opzet. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Aandacht werkt’ (Eline Snel). We richten ons op kinderen en jongeren met en zonder diagnose. Verder besteden we aandacht aan gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. > Meer info en inschrijven

Studiedag Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: weet jij hoe het moet?

di 4 juli (Gijzegem) – Deze studiedag gaat in op hoe je de diagnostiek van taalproblemen bij meertalige kinderen kan aanpakken. We bespreken de moeilijkheden en geven inzicht in mogelijke oplossingen. Verschillende casusvoorbeelden zullen de aanpak verduidelijken. > Meer info en inschrijven

Workshop
So you think you can play? Als spelen niet vanzelf verloopt

di 4 juli (Gijzegem) – Deze workshop zoomt in op de meest onderzochte en wetenschappelijk onderbouwde interventies m.b.t. spel. Dit zal eerder theoretisch zijn. In de namiddag proberen we concrete handvatten aan te reiken waarmee je aan de slag kan bij de ontwikkeling van het spelbeleid in je setting. > Meer info en inschrijven

Studiedag (vm) Initiatie
bewegingspedagogiek
Veronica Sherborne

woe 5 juli (Gijzegem) – De methode ‘Sherborne Developmental Movement’ bestaat uit het aanbieden en samen beleven van bewegingsspelen of bewegingsvormen voor alle leeftijden, voor kinderen en volwassenen met of zonder beperkingen. In Vlaanderen wordt de methode al ruim 25 jaar gebruikt. Deze voormiddag is een initiatie in de methode. Verdiepende vorming is mogelijk. > Meer info en inschrijven

Studiedag
Executieve functies bij kinderen en jongeren

do 6 juli (Gijzegem) – Deze studiedag gaat in op executieve functies en de rol van zelfregulatie bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij zwakke executieve functies en de manier waarop die bij een kind in kaart gebracht kunnen worden. We geven tips en handvatten ter ondersteuning van kinderen met zwakke executieve functies. > Meer info en inschrijven

Workshop
Opbouw, afname en scoring van de BOT-2

do 6 juli (Gijzegem) – De BOT-2 is een motorische test voor de leeftijdsgroep van 4-21 jaar. Eerst bespreken we de opbouw van de test, de invulling van de subtests en de relevantie ervan. Daarna gaan we aan de hand van een casus (video-opname) de afname en scoring na. We oefenen ook zelf en nemen (in kleine groepjes) de test af bij kinderen. > Meer info en inschrijven

Workshop
Visueel-ruimtelijke/visueel-motorische vaardigheden

vr 7 juli (Gijzegem) – De workshop start met een kort overzicht van de verschillende termen en visuele en visueel-motorische ontwikkeling om dan over te gaan naar oefeningen in de grote en kleine ruimte. Aansluitend, maar ook tussendoor, komen heel wat tips aan bod. Er is ruimte voor vragen en bedenkingen. > Meer info en inschrijven

Workshop
Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid

vr 25 augustus (Gijzegem) – Problemen op het gebied van taalpragmatiek hebben hun weerslag op de sociale, emotionele en communicatieve ontwikkeling. Tijdens deze workshop werken we in groepjes rond casuïstiek. We voorzien tijd voor interactie en uitwisseling van ervaringen en staan stil bij ouderparticipatie. > Meer info en inschrijven

Week van NAH 2017
Save the date: 19 oktober – NAH symposium

Noteer dat Sig weer meedoet aan de Week van NAH (van 16 tot 20 oktober). Op donderdag 19 oktober vindt een NAH-symposium plaats in Gijzegem. Gastsprekers zijn o.a. Mark Holloway, Guy Lorent, Wouter Lambrecht en Gunther Van Bost. Hou de datum alvast vrij!

Meer info binnenkort

Nieuwe Sig-publicatie in de maak

Werkbundel
Gelezen en begrepen: begrijpend lezen van verhalen voor kinderen met autisme

Na de succesvolle bundels Over (het) leven (sociale leerverhalen) en Doe wat je leest (Begrijpen en uitvoeren van geschreven opdrachten voor kinderen met autisme) hebben Hilde Cornelis en Ilse van Beversluys werk gemaakt van een losbladige werkbundel over begrijpend lezen bij kinderen met autisme in de lagereschoolleeftijd. Gelezen en begrepen omvat massa’s tekstmateriaal dat kan dienen als basis bij het trainen van begrijpend lezen van verhalen bij kinderen met autisme. > Verschijnt begin juli. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten! > Hier alvast meer info

Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek naar gezinsactiviteiten bij jonge kinderen met ontwikkelingsvertraging

In uw dagelijkse praktijk komt u waarschijnlijk in contact met jonge kinderen met een ontwikkelingsvertraging. We weten weinig over de gezinsactiviteiten bij deze doelgroep. Een team o.l.v. Prof. dr. Bea Maes (KU Leuven) onderzoekt de gezinsactiviteiten bij kinderen met een meervoudige beperking en vergelijkt ze met gezinsactiviteiten bij kinderen met een enkelvoudige motorische of een enkelvoudige verstandelijke beperking. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van een online vragenlijst voor ouders/ouderfiguren. Hen wordt gevraagd éénmalig een lijst in te vullen over hun zoon/dochter, die:

  • tussen 6 en 59 maanden oud is
  • een grote verstandelijke ontwikkelingsvertraging en/of een grote motorische ontwikkelingsvertraging heeft
  • niet voltijds in een residentiële voorziening verblijft (kinderen die tijdens de week in een voorziening verblijven en tijdens het weekend naar huis gaan, komen wel dus in aanmerking voor het onderzoek. Enkel kinderen die 24/7 in een voorziening verblijven, komen niet in aanmerking)

Het invullen van de lijst neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag, waarbij het zeker mogelijk is om tussentijds op te slaan en later verder te werken. Maakt u ouders warm om deze lijst in te vullen? Meer info: oga@kuleuven.be

> Vragenlijst

Nieuws uit de docudienst: enkele aanwinsten in de kijker

Aanwinsten deze maand: Autisme is niet blauw, smurfen wel: politiek incorrecte verhalen over autisme (Peter Vermeulen), Fien is een vijfhoekje (Nadja Van Sever), Handboek taalontwikkelingsstoornissen (Ellen Gerrits e.a.), Hersenwerk: neurowetenschappen in de 21ste eeuw (Max van der Linden), Klinische kinderneuropsychologie (Hanna Swaab), Visuele informatieverwerking en leerproblemen (Roel de Groot e.a.), en nog veel meer! > Online docudienst

Sig krijgt certificaat ‘Inclusieve onderneming 2017’

Sig heeft zich in 2016 verdienstelijk gemaakt om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt door stages te organiseren voor werkervaring en werkplekleren. Hiervoor mogen we ons in 2017 ‘inclusieve onderneming’ noemen. En daar zijn we best wel fier op. > Certificaat
Ondertussen in de wandelgangen
Schilderijen van Lieve Schelfhaut met als titel ‘Late lente, vroege zomer‘ zijn nog tot 30 juni te bezichtigen in Sig Gijzegem. Beslist een bezoekje waard. > Meer info

© 2017 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact