SIG NIEUWSBRIEF – JANUARI 2017

NIEUWSBRIEF voor PROFESSIONELE HULPVERLENERS

Passie kent geen beperkingen

Laten we deze nieuwsbrief én het nieuwe jaar feestelijk inzetten met een concertje.

Nee, muzikale passie kent geen grenzen, en zeker geen beperkingen. Kijk maar eens hoe violiste en songwriter Gaelynn Lea het aanpakt. Innemend en indrukwekkend.

> Videofragment

Vorming in de kijker: studiedagen krokusvakantie

Workshops en studiedagen buiten de vakantieperiode

Studiedag
Gender-identiteit bij kinderen en jongeren

Tijdens deze studiedag op 7 februari in Sig Gijzegem voor alle hulpverleners, (zorg)leerkrachten, CLB-medewerkers, enz. staan we stil bij het thema van gender-identiteit en -ontwikkeling bij kinderen en jongeren. We verkennen concepten als sekse, gender-identiteit, genderrol en seksuele oriëntatie. Verder staan we stil bij hoe een genderontwikkeling verloopt en welke problemen er zich kunnen stellen als deze evolutie anders gaat dan verwacht. Hoe kan je jonge kinderen en tieners hierin begeleiden? Wanneer moet je hulp inschakelen?

> Meer info en inschrijven

Workshop
Psycho-educatie bij kinderen en jongeren met dysfasie

Deze workshop op 27 februari in Sig Gijzegem (o.l.v. Begga Van De Walle) start met mogelijke en niet te onderschatten gevolgen van ontwikkelingsdysfasie op sociaal, emotioneel en cognitief vlak als vertrekpunt, geïllustreerd aan de hand van getuigenissen. We verdiepen ons vervolgens in de belangrijke pijlers en onderdelen van psycho-educatie. Hierbij nemen het ICF-model en empowerment een cruciale rol in.

> Meer info en inschrijven

Workshop De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS

Al vroeg in de ontwikkeling blijkt er een motorische betrokkenheid te zijn in de sociale tekorten van kinderen met ASS. Het is dan ook belangrijk om de motorische tekorten tijdig te herkennen en te erkennen in het kader van gerichte diagnostiek en gepaste interventie. Wouter Carton gaat op deze thematiek in op
1 maart in Sig Gijzegem.

> Meer info en inschrijven

Workshop Zintuiglijk activeren: hoe de sociale en emotionele ontwikkeling ondersteunen via snoezelen?

Tijdens deze tweedaagse workshop (3 en 10 maart in Sig Gijzegem) maken we kennis met snoezelen als zinvolle methodiek voor de zintuiglijke, sociale en emotionele ontwikkeling. De eerste dag analyseren we de definitie en de basisvoorwaarden van het snoezelen. Met foto’s, videobeelden en een uitgebreide verzameling snoezelvoorwerpen en sfeermakers illustreren we concreet en visueel de kern en de waarde van deze methodiek. Op dag 2 gaan de deelnemers concreet aan de slag.

> Meer info en inschrijven

Studiedag
Gezinsstructuren in allochtone gemeenschappen

Hulpverlening aan mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond stelt specifieke eisen wat betreft de benodigde kennis en gewenste vaardigheden. Het ontwikkelen van transcultureel bewustzijn en competentie houdt het creatief hanteren in van specifieke kennis, inzichten en houdingsaspecten. Dit is nodig om tot een dialoog te komen met respect voor de cultuur van de ‘andere’ cliënt of hulpvrager. Deze studiedag op 9 maart in Sig Gijzegem o.l.v. Sultan Balli gaat hierop in.

> Meer info en inschrijven

Workshop
Praktische aanpak van faalangst bij autisme

Wanneer angst om te mislukken je blokkeert, is het soms moeilijk om daar in je eentje uit te geraken. Dat geldt zeker voor mensen met autisme. Faalangst kan ook praktische aangepakt worden: Wat kunnen we doen om de drempel te verlagen en de vicieuze cirkel te doorbreken? Tijdens deze workshop op 10 maart in Sig Gijzegem o.l.v. Kobe Vanroy vertrekken we vanuit een gewenste situatie met vijf componenten en bouwen die autismevriendelijk op.

> Meer info en inschrijven

Studiedag
Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren: state of the art

Tijdens deze studiedag op 14 maart in Sig Gijzegem bespreekt Dirk Van West richtlijnen voor de oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdende-gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren. Hij gaat in op aanbevelingen die te maken hebben met prevalentie en comorbiditeit, beloop en prognose, DSM-diagnostiek en behandeling van deze gedragsstoornissen.

> Meer info en inschrijven

Wetenschap: autisme doorgelicht

De wetenschap heeft u nodig

Werk mee aan onderzoek naar autisme

In het kader van onderzoek naar autisme ondersteunt Sig een studie van Sofie Boterberg, Petra Warreyn en Herbert Roeyers (UGent) naar de biologische en algemene ontwikkeling van kinderen van 4 t.e.m. 10 jaar met een officiële diagnose van ASS. We zijn nog altijd op zoek naar ouders die zouden willen deelnemen met hun kind. Maakt u cliënten warm om hieraan mee te doen?

Meer info over het onderzoek is te vinden op deze facebookpagina. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Sofie via e-mail of op 0470 20 29 95

Leren met ‘Goesting’
Congres Netwerk Leerproblemen
Net zoals werknemers recht hebben op ‘werken met goesting’, heeft ook elke leerling recht op ‘leren met goesting’. Zeker als het gaat om leerlingen met leerproblemen. Hoe kunnen we het leren van leerlingen met leerproblemen ondersteunen, faciliteren, ‘vergemakkelijken’, zodat ook kinderen met leerproblemen goesting hebben – en blijven hebben – in leren? Dat kom je te weten op het tweejaarlijks congres van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen op 7 februari in Gent aan de hand van een waaier aan lezingen, workshops, posters en praktijkmarkt, waarop ook Sig van de partij is.

> Meer info en inschrijven

Nieuws uit de docudienst:
enkele aanwinsten in de kijker
Aanwinsten deze maand: ADHD en comorbide stoornissen (Jan Buitelaar e.a.), Ivar, de verschrikkelijke koning (Martine Delfos), De survivalgids beelddenken (Annick Beyers e.a.), Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert (Dirk Geldof), Wijzer in ontwikkelingsstoornissen: een overzicht van theorie en praktijk (Séverine Van De Voorde), en nog veel meer! > Online catalogus

Ondertussen in de wandelgangen

Winnie Vandeweghe stelt nog tot eind februari tentoon in de wandelgangen van Sig in Gijzegem. Beslist een bezoekje waard!

> Meer info

© 2017 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact

Wenst u het e-zine niet langer te onvangen? Klik dan hier