SIG NIEUWSBRIEF – FEB 2016

Symposium ‘Sterk in mantelzorg’

Op donderdag 10 maart organiseren Sig en HoGent het symposium ‘Sterk in mantelzorg: kapstokken voor hulpverleners’ in Gijzegem. Het belang van mantelzorg staat buiten kijf. Mantelzorgers zijn centrale partners in de zorg en verdienen optimale ondersteuning in hun taak. Voor hulpverleners is het van belang om een goede relatie op te bouwen met mantelzorgers en in te spelen op hun noden. Welke ondersteuning is er voorhanden voor mantelzorgers? Hoe kunnen mantelzorgers en hulpverleners elkaar nog beter vinden? Hoe kan je het netwerk versterken en je communicatie afstemmen? Een symposium voor hulpverleners en organisaties in de welzijns- en zorgsector. Wie vóór 6 februari inschrijft, krijgt 20 euro vroegboekkorting. >> Meer info en inschrijven

Inleidende studiedag ICF

Het uitgangspunt van het biopsychosociaal model is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren. Handicap is niet enkel een persoonsgebonden, lichamelijk of mentaal probleem, maar de mate waarin iemand dingen kan doen (activiteiten) en kan meedoen in de samenleving (participatie) hangt ook af van omgevingsfactoren, bv. de ondersteuning door mensen of middelen en persoonlijke factoren, bv. hoe men zelf zijn probleem ervaart. Met de ICF kan je dit op een heldere en eenvormige wijze in kaart brengen. De inleidende studiedag op 18 februari in Sig Gijzegem vormt de basis van het ICF-vormingstraject. Inschrijven kan nog tot 15 februari. >> Meer info en inschrijven

Leerlingen met autisme motiveren en belonen in het onderwijs

Op 26 februari geeft Kobe Vanroy een onderwijsgerichte studiedag in Sig Gijzegem. Tijdens de zoektocht naar de drijfveren en de impact van motivatie maken we gebruik van de Zelf-DeterminatieTheorie (ZDT), een motivatietheorie over groei en persoonlijkheidsfunctioneren. Om blijvende veranderingen bij personen met autisme te bekomen, combineren we de motivationele inzichten van de ZDT met vakexpertise en knowhow omtrent onderwijs aan leerlingen met autisme. >> Meer info en inschrijven

NAH-fotogroep: het draaiboek

De NAH-fotogroep is een project waarbij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in groep leren (beter) fotograferen en thematische foto-opdrachten krijgen. Vervolgens worden de foto’s gedeeld en besproken met de andere deelnemers. Elk project wordt afgesloten met een toonmoment (bv. een tentoonstelling of presentatie) waarbij de foto’s aan de maatschappij getoond worden. Tegen eind januari komt bij Sig het draaiboek uit voor het opzetten van een NAH-fotogroep. Het gaat om een volledig uitgewerkt pakket, waarmee u direct aan de slag kunt. Auteurs van het pakket zijn Frank Paemeleire, Hilde Aarts en Griet Van Beneden. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met NAH is dit pakket ook bruikbaar bij andere doelgroepen, bv. bij (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gebruik van het pakket is niet beperkt tot groepen, ook in individuele begeleiding heeft het al ruimschoots dienst gedaan. >> Meer info en bestellen

Over-leven met NAH: ervaringsdeskundigen aan het woord

Wim Malfliet en Liesbet Petit leggen uit hoe zij – met veel vallen en opstaan – hun leven na een hersenletsel weer op de sporen proberen te krijgen. Een kwetsbare, maar eerlijke getuigenis. Dit boek hoopt de lezer (met of zonder NAH) te stimuleren en te inspireren om te leren (over)leven met een niet-aangeboren hersenletsel. Er is in elk geval veel moed, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig. Met bijdragen van dr. Kristine Oostra, revalidatiearts UZ Gent en Filip Watteeuw, Gents schepen van Mobiliteit. >> Meer info en bestellen

Implementeren van SMOG

Personen met een verstandelijke beperking kunnen communicatieproblemen ervaren door beperkingen in spraak, taal en/of sociale vaardigheden. Ondersteunde Communicatie zoals het gebarensysteem SMOG kan hun communicatie versterken. Een doctoraatsproject aan de KULeuven (o.l.v. Ellen Rombouts, Inge Zink en Bea Maes) belicht de kant van de professionelen: Hoe ervaren zij het gebruik van SMOG en welke invloed heeft hun SMOG-gebruik op de communicatie van leerlingen en cliënten? >> We horen graag uw ervaringen en visies over SMOG via deze online vragenlijst

Kunst in de wandelgangen

Nog tot eind februai is er in de Sig-wandelgangen een fototentoonstelling van Tess Van Deynse met als titel ‘Ver vreemd?’. Beslist een bezoekje waard als u in de buurt bent. >> Meer info

© 2016 Sig vzw – Sig is lid van Vijftact