SIG NIEUWSBRIEF – dec 2018

Om over na te denken
“Als je niet voor mijn talenten gaat, blijf dan af van mijn gebreken”
(Reuven Feuerstein)

Warmste Week
“Steunfonds Sig: vorming NAH”

Op 30 november organiseerde de Hersenletselpraktijk in Gent de
Quiz 4 Brains ten voordele van het Steunfonds Sig: vorming NAH
Het werd een geslaagde avond, met veel volk en het hart op de goede plaats. 
Dank aan de Hersenletselpraktijk voor dit warme initiatief!
Ook u kunt nog deelnemen aan de Warmste Week t.v.v. het steunfonds.
Met de centen van het Steunfonds Sig: vorming NAH wil Sig betaalbare cursussen (reeksen vorming bestaande uit meerdere sessies) aanbieden aan jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het gaat bv. om de cursus ‘KOP OP: Handen uit de mouwen’, de cursus ‘NAH-fotogroep’ en de cursus ‘Mindfulness bij NAH’.
Sig wil mensen ondersteunen die een hersenletsel hebben opgelopen. De cursussen die we geven, worden op maat gemaakt van mensen met NAH. In kleine groep worden thema’s aangepakt. We houden rekening met specifieke aspecten zoals geheugen, vermoeidheid, tempo en concrete toepassingen.
De reguliere prijzen van deze cursussen zijn onbetaalbaar voor mensen met een vervangingsinkomen. Dankzij uw steun aan het “Steunfonds Sig: vorming NAH” kunnen we langdurige cursussen aanbieden tegen betaalbare prijzen.

Wat kan je allemaal doen? Alvast dank bij voorbaat!

 • Actie opzetten
  Je kan tot 24 december een actie opzetten voor het Steunfonds Sig. Registreer je actie via de Sig-pagina van de Warmste Week en vergeet ook niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. 
   
 • Plaatje aanvragen
  Je kan tijdens de Warmste Week een plaatje aanvragen voor Sig en uitleggen waarom je die plaat hebt gekozen en waarom je kiest om Sig te ondersteunen.
   
 • Ketnet-koekenbak
  Steun ons goed doel en bak mee met de Ketnet-koekenbak!
  Inschrijven kan hier.
   
 • Warmathon
  Je kan de Warmathon lopen in één van de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en Brussel. Deelnemen kost 15 euro. Ook hier kan je Sig als goede doel selecteren. > Inschrijven  

IN DE KIJKER
Studiedagen eind januari – begin februari

Studiedag ASS en DCD: Een domein in beweging?

Tijdens deze studiedag op vr 25 januari in Sig Gijzegem schetsen we het belang van psychomotorisch onderzoek bij kinderen/jongeren met ASS. Daarnaast leggen we de link met de klinische praktijk en gaan we dieper in op barrières en valkuilen van psychomotorische diagnostiek in deze populatie. > Meer info en inschrijven

Studiedag: Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs
Tijdens deze studiedag op ma 4 februari in Sig Gijzegem wordt aandacht besteed aan de verschillende oorzaken van schrijfproblemen, inzichten in denken en handelen, een eigen schrijfmethodiek uitgelegd om het stimuleren en aanpak  van het schrijfproces te bevorderen. > Meer info en inschrijven
Studiedag : Voeding van bord tot maagbij neurologische en oncologische patiënten
Deze studiedag o.l.v. Mieke Moerman en collega’s op di 5 februari in Sig Gijzegem belicht de voeding en het slikken bij zowel neurologische patiënten (bv. Parkinson, CVA, enz.) als oncologische patiënten (vnl. hoofd- en halsoncologie). De voormiddag behandelt de theorie. De namiddag is meer praktisch van opzet, met onder andere ‘Haute Cuisine voor de slikpatiënt’. > Meer info en inschrijven

IN DE KIJKER
Workshops eind januari – begin februari

Workshop: Gedragsproblemen en agressie bij autisme: begrijpen en aanpakken
Agressie, uitdagend gedrag, probleemgedrag: moeilijk voor de omgeving, maar vooral voor de mensen met autisme in kwestie. Deze tweedaagse workshop op ma 21 en di 22 januari in Sig Gijzegem biedt een theoretisch kader rond agressie, maar behandelt ook waar mogelijke oorzaken van agressief en problematisch gedrag gezocht moeten worden. > Meer info en inschrijven
Workshop: Focusing met kinderen en jongeren (emotie-coaching)
In deze tweedaagse workshop op di 5 en di 19 februari in Sig Gijzegem  leer je je interventies af te stemmen op de emoties die bij de jongere spelen. Je ontdekt hoe je je interventies zowel emotieregulerend als explorerend kan inzetten. Aan de hand van praktische oefeningen die je meteen kunt toepassen in je contact met kinderen en jongeren, krijg je stap voor stap inzicht in de methodiek van Focusing. > Meer info en inschrijven
Workshop SNAPJEUH?!? 
Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders
Sommige cliënten komen uit gezinnen waarvan de ouders lager geschoold zijn, waardoor niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies de therapietrouw kunnen doorkruisen. Samenwerken rond dezelfde doelen leidt niet zelden tot ergernis en vooroordelen. Hierop gaan we in tijdens de tweedaagse workshop op vr 8 en do 21 februari in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven
Workshop: SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische informatie geordend in het ICF-model
We merken dat in de klinische praktijk doelen nog vaak geformuleerd worden in functie van de zorgverlener i.p.v. in functie van de cliënt en het cliëntsysteem. Bijvoorbeeld: ‘Ontwikkelen en trainen van sociale vaardigheden’. Wat maakt nu dat dit niet zo’n goede formulering is? Wat zijn dan de voordelen van het SMART formuleren van doelen? Kom naar deze workshop op di 12 februari in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven

Nieuwe Sig-publicatie
“Opnieuw vogels horen”
“Een nieuw leven met een cochleaire implant”

Els Duchesne: “Wablief  kan ik al op zeven verschillende manieren zeggen. Dat komt omdat ik sinds begin 2010 in een mallemolen terechtgekomen ben die mijn leven sterk bepaald heeft. Ik verloor een groot deel van mijn gehoor, maar ook heel wat andere dingen. Mijn omgeving leeft mee, maar kan zich niet voorstellen wat de impact en de gevolgen van mijn genetische aandoening (Coch-gen – DFNA9) zijn. Ik word vaak geconfronteerd met ‘domme’ vragen of opmerkingen, omdat je aan mij niet ziet hoe moeilijk het allemaal soms is. Daarom heb ik een getuigenis geschreven.”
Professor Offeciers schreef het voorwoord: “Heel mooi, leesbaar, eerlijk en ongetwijfeld van grote waarde voor mensen die dezelfde weg moeten afleggen. Vol hoop, vol strijdbaarheid, maar realistisch. Een prachtig document!” – Een uitgave van Sig i.s.m. AHOSA (ISBN 978-90-5873-107-4, 12 euro excl. port) 
> Boek bestellen 

Signaal 105 is verschenen

Meer verbinding en minder machteloosheid: Waakzame Zorg biedt mogelijkheden in de werking van een Centrum voor Ambulante Revalidatie (Bart Colson)
Voorkomen is beter dan genezen: kwetsbare kleuters spelend en effectief begeleiden naar een betere leesstart (Christel Van Vreckem en Saar Callens)
En veel meer!
Geïnteresseerd in Signaal? Neem een abonnement (jaargang 28, 2019) op het kwartaalblad (35 euro voor vier nummers boordevol informatie).
> Meer info 

Nieuws uit de docudienst

Aanwinsten deze maand: Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme (Els Mattelin e.a.), Terpoceen. Jonge nieuwkomers in de stad (Margit Hannes e.a.), Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren (Rianne Gijzen e.a.), Zorgstandaard traumatisch hersenletsel volwassenen (Judith Zadoks e.a.), Gekkenwerk (Linus Vanlaere e.a.), Sensopatisch spel (Sharon Vleugel-Ruissen), Timbo probleemoplossend leren voor kinderen: basisboek en werkboek (Dennis Sijsmans) en nog veel meer. > Online docudienst

Extraatje: Michel Rosius, auteur van het onlangs in Sig voorgestelde boek over Coachend leiderschap, geeft een vierdaagse workshop in Sig (start op 21 februari).

Wetenschappelijk onderzoek over autisme:
Werk mee aan het TIARA-onderzoek

De Wetenschappelijke Werking van Sig ondersteunt het TIARA-onderzoek, een samenwerking tussen Universiteit Gent en KU Leuven. TIARA staat voor Tracking Infants At Risk for Autism. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek proberen we beter te begrijpen waarom sommige kinderen ASS ontwikkelen en andere niet. Op die manier proberen we erachter te komen wat de eerste betrouwbare kenmerken van de stoornis zijn, om kinderen met ASS in de toekomst zo snel mogelijk de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Deze vroege ondersteuning biedt betere kansen voor de verdere ontwikkeling en kan uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven. Intussen zagen we al onze eerste baby’s op 14 maanden. Nieuwe baby’s voor het onderzoek zijn nog altijd welkom!

Meer info? Of maakt u mensen warm om deel te nemen? Neem contact op met tiara@ugent.be (0470 202995, Gent) of tiara@kuleuven.be (0491 162844, Leuven) of via Facebook

En tot slot nog dit …

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. 

De hele Sig-ploeg wenst u alvast een zalige kerstperiode en
een fantastisch begin van 2019. Op uw gezondheid! 

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact