SIG NIEUWSBRIEF


Om over na te denken

“Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.”
(Jan Ligthart)

Warme paasdagen … doen verlangen naar ijscrème-sessies

IJscrème-sessies 
Vijftien studiedagen en workshops met een zomers tintje
Ook begin juli en eind augustus biedt Sig boeiende vorming. Om het geheel wat zomers in te kleden bieden we onze deelnemers na de middag gratis ijsjes aan.
Bekijk hier het verfrissende aanbod. Voor elk wat wils! 

Praktijkdag voor en door logopedisten: voor snelle beslissers

Praktijkdag logopedie
Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD)
Dit is de tweede herneming van de praktijkdag logopedie over OD. Op ma 6 mei in Sig Gijzegem vertrekken we vanuit het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD). 
Na een voorstelling van het protocol door Inge Zink laten we vijf logopedisten tijdens vijf verschillende good practices aan het woord.
Telkens wordt therapiemateriaal bij één bepaald stoorniskenmerk van OD besproken.

Er zijn nog 12 plaatsen. Wees er als de kippen bij.
> Meer info en inschrijven 

Ontwikkelingsdysfasie (OD)
Psycho-educatie bij jonge kinderen

Prentenboek met extra uitleg
Het verhaal van Odi
Dit rijk geïllustreerd prentenboek voor kleuters (vanaf 5 jaar) en jonge lagereschoolkinderen bestaat uit een voorleesverhaal en een zelfleesverhaal.
Met praktijkvoorbeelden en bruikbare tips voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. 
> Meer info en bestellen

Twee niet te missen symposia in Brugge en Gent

Symposium Insigt
“En? Wat nu?”
Als gedragsproblemen de behandeling hinderen
Op do 23 mei vindt in VIVES Brugge de 11e editie plaats van het symposium Insigt over een actueel en boeiend thema.
Ondertussen hebben zich een kleine 200 therapeuten aangemeld voor deelname.

Maar geen nood, u kunt er zeker nog bij. Gastsprekers zijn Emmanuël Nelis, Erik De Belie, Sabine Vermeire en Franky D’Oosterlinck. 
> Meer info en inschrijven
Symposium DCD
Coaching in de context
Op di 11 juni vindt in Auditorium De Schelde Gent een internationaal symposium over DCD plaats, een initiatief van Sig, IPVK en UGent.
Centraal thema is coaching in de context.
Ook voor dit symposium loopt het storm. Momenteel zijn al meer dan 200 deelnemers ingeschreven.

Wilt u mee zijn in uw vakgebied? Dan komt u toch ook?
> Meer info en inschrijven 

Studiedagen en workshops: mei en juni

Studiedag: Ticstoornissen bij kinderen
Tijdens deze studiedag (o.l.v. Peter Emmery en Ilse Dewitte) op vr 10 mei in Sig Gijzegem staan we stil bij wat tics nu juist zijn en onder welke vormen ze kunnen voorkomen.
We bespreken de verschillende ticstoornissen en comorbide problematieken. Diagnostische instrumenten worden geïllustreerd. Het grootste stuk van de dag gaan we in op de psycho-educatie rond en de (gedrags-therapeutische) aanpak van tics.
> Meer info en inschrijven
Studiedag: Vermoeidheid na NAH (nieuwe datum na afgelasting)
Guy Lorent behandelt op di 14 mei in Sig Gijzegem verschillende neuropsychologische theorieën die er bestaan om vermoeidheid na een hersenletsel (en de gevolgen ervan) te begrijpen. Maar het blijft niet bij theorie. We kijken ook naar de praktische toepassingen. Hoe je iemand kan verder helpen met vermoeidheidsklachten, is het uiteindelijke doel van deze studiedag.
> Meer info en inschrijven

Studiedagen en workshops: mei en juni

Tijdens deze terugkomdag op vr 24 mei in Sig Gijzegem (o.l.v. Sabine Vanhemeldonck)worden de Motor Speech Hierarchy en de vier niveaus van PROMPT herhaald.
Het invullen van de Speech Analysis Observation, het opstellen van een behandelplan en het opzetten van een sessie wordt geoefend aan de hand van een casus.
Daarnaast wordt er voldoende tijd voorzien om te oefenen op de PROMPT-techniek. 
Verder wordt er behandelmateriaal gedemonstreerd en is er ruimte om vragen te stellen.
Er zijn nog 5 plaatsen.
> Meer info en inschrijven
Workshop COMET:
Werken aan je zelfbeeld: een cognitief-gedragstherapeutische interventie
‘Werken aan je zelfbeeld’ is gebaseerd op COMET (Competitive Memory Training) en is uit verschillend wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken. Ook bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses worden positieve resultaten gemeten. In deze workshop op vr 7 juni in Sig Gijzegem (o.l.v. Paulien Peters) leren de deelnemers hoe ze kinderen en jongeren (8-24 jaar) met een negatief zelfbeeld kunnen helpen. > Meer info en inschrijven
Studiedag:
Pesten en cyberpesten bij kinderen en jongeren (nieuwe datum na afgelasting)
Deze studiedag op do 13 juni in Sig Gijzegem o.l.v. Guy Deboutte dompelt je onder in het pestgedrag bij kinderen en jongeren (lager en secundair onderwijs). Oorzaken en gevolgen van pestgedrag worden theoretisch en anekdotisch belicht. Het groepsdynamisch perspectief toont aan dat de omgeving van doorslaggevend belang is om het ge(cyber)pest te doen stoppen. > Meer info en inschrijven

Studiedagen en workshops: mei en juni

De bijscholing spreidt zich over meerdere dagen. Dit geeft ons de tijd om zowel de oorzakelijke als de in standhoudende factoren van concrete rekenmoeilijkheden te bestuderen en de samenhangen te leren begrijpen. Vanuit deze achtergrond komen we tot het effectief opstellen, uitvoeren en evalueren van een effectieve behandelbasis. De verplichte tweedaagse basismodule ligt vast op vr 21 en 28 juni in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven

Nieuws uit de docudienst

Aanwinsten deze maand: Werken met een lichaam dat moeilijk doet (Joeri Calsius), Pittige Pubers.
Opvoeden van je Puber met ADHD of Autisme (Marije Kuin e.a.),
Opvoeden tot zelfvertrouwen. 20 manieren om de weerbaarheid van je kind te vergroten (Steven Gielis),
Autismespectrumstoornis: Alles op een rijtje (Herbert Roeyers),
Inclusief vergaderen meer dan een cliëntenvergadering (Chris De Rijdt) en nog veel meer.  
Online docudienst

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact