SIG NIEUWSBRIEF

Om over na te denken

“Organizations learn only
through individuals who learn”
(Peter Senge)

Studiedagen krokusvakantie: voor snelle beslissers

Ondertussen hebben zich al een kleine 400 mensen ingeschreven voor de studiedagen van 4 tot 7 maart in Sig Gijzegem en Brugge. De uiterste inschrijvingsdatum is verlengd tot 25 februari. U vindt hier een overzicht van alle sessies. Snelle beslissers kunnen nog inschrijven! 

Onze studiedagen tijdens de eerste week van de paasvakantie lopen ook al aardig vol. U vindt  hier een overzicht van de onderwerpen (8 tot 11 april in Gijzegem, Leuven en Brugge)

Studiedagen en workshops
tweede helft maart en begin april

Workshop De aanpak van eetproblemen bij kinderen en adolescenten

Deze workshop op vr 15 maart in Sig Gijzegem geeft deelnemers inzicht in de klinisch ontwikkelingspsychologische visie op eetproblemen bij kinderen en adolescenten en in recente wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot eetproblemen. Na afloop zal je eetproblemen herkennen in casuïstiek en reflecteren over diagnostiek en behandelplan. Je zult ook interventies kunnen opzetten voor de verandering van problematisch eetgedrag en de onderliggende mechanismen vatten die het eetprobleem in stand houden > Meer info en inschrijven

Tweedaagse workshop – Train de trainer FOCUS:
een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD

FOCUS is bedoeld voor jongeren die moeite hebben hun dagelijkse routines te organiseren als gevolg van ADHD/ADD en waarbij alleen bijvoorbeeld een huiswerkklas of individuele coaching onvoldoende is gebleken om hen hierin te ondersteunen. In de FOCUS-training krijgen jongeren meer bewustwording en inzicht in hun ervaren moeilijkheden als gevolg van ADHD/ADD. Deze tweedaagse train de trainer-opleiding (ma 18 en di 19 maart in Sig Gijzegem) stelt je in staat om de training zelfstandig te draaien. > Meer info en inschrijven

Studiedag Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor hulpverleners

Onze samenleving wordt superdivers, het snelst in de steden. Al wie op de eerste lijn werkt in hulpverlening, gezondheidszorg of onderwijs, ervaart dat iedere dag. Toch blijven we worstelen met die diversiteit en de meertaligheid in de zorg, en met cultuurverschillen. Tijdens deze studiedag o.l.v. Dirk Geldof op do 21 maart in Sig Gijzegem en in het boek ‘Superdiversiteit’ geven we taal aan en inzicht in die verandering. Vertrekpunt is de razendsnelle demografische verandering. Twee op drie kinderen in Antwerpen, Brussel en Gent vandaag hebben een migratie-achtergrond. Interculturele competenties worden in de 21e eeuw dan ook even belangrijk als de eigenlijke zorg- of medische kennis van professionals. > Meer info en inschrijven

Workshop  – Rouw en verlies bij NAH

Tijdens deze workshop op vr 22 maart in Sig Gijzegem gaan we in op het rouwproces bij een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit brengt veel pijn en verlies met zich mee. Verlies van mogelijkheden, van zelfbeeld, van toekomstbeeld, enz. We verdiepen ons in het verwerkingsproces: Hoe uit dit verlies zich? Hoe ziet een rouwproces eruit? Er worden concrete tools en handvatten aangereikt hoe je als hulpverlener ondersteuning kan bieden. > Meer info en inschrijven

Tweedaagse workshop – De SocrAutische gespreksmethode en autisme

De SocraUtische methode is geen specifieke therapeutische methode, maar een stijl van omgaan met mensen. Centraal staat de omkering van de klassieke verhouding tussen ‘leerling’ en ‘leraar’: het is niet de leerling die vragen stelt en de leraar die antwoorden geeft, maar net andersom. Deze tweedaagse workshop o.l.v. Peter Vermeulen (ma 25 en di 26 maart in Sig Gijzegem) leert je via praktische opdrachten de methode kennen en toepassen in situaties bij mensen met autisme. > Meer info en inschrijven

Studiedag Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100

Deze studiedag o.l.v. Hilde Heuninck op vr 29 maart in Sig Gijzegem vertrekt vanuit de observatie van het kind. Welke fouten maakt het? Welke strategieën volgt het? Waar loopt het mis? Maar ook, waar gaat het goed? Vanuit deze analyses proberen we te begrijpen wat de basisstrategie van dit kind is en hoe we gericht met het kind kunnen werken. Zodra het kind nieuw inzicht verworven heeft, moet het aan de slag met oefeningen. Dit gebeurt op een speelse manier, zodat de motivatie voor het oefenen vanuit het kind zelf komt. > Meer info en inschrijven

Tweedaagse workshop Veerkracht
bij kinderen en jongeren

In deze workshop (ma 1 en di 2 april in Sig Gijzegem) gaan we aan de slag vanuit een visie die nauw aansluit bij de taal van kinderen en jongeren zelf. We bekijken wat veerkracht en krachtontwikkeling betekenen en hoe je deze bij kinderen en jongeren kan ontwikkelen. Er worden creatieve werkvormen aangereikt om concreet met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. > Meer info en inschrijven

Kansarmoede: ervaringsdeskundige getuigt op de PV

CeSMOO en Albert Janssens bieden scholen of andere organisaties aan om Daniël Trimbos te boeken voor een getuigenis, bv. op een personeelsvergadering. Daniël is niet alleen een begenadigd spreker, hij is ook gekend voor zijn medewerking aan video’s voor Klasse, aan ‘The missing link’ en aan de uitzending rond kansarmoede binnen de TV-reeks ‘Taboe’ met Philippe Geubels. Hij zat aan tafel met beleidsmensen op het hoogste niveau en heeft een duidelijke visie over wat er wel en niet moet gebeuren om de kansarmoede te verminderen. Wie hem hoorde, vergeet hem nooit meer! Interesse? > Meer info

Nieuwe Sig-publicatie
TAALMAATJES gelanceerd

Onder grote belangstelling stelden de auteurs op 14 februari in Sig Gijzegem het ouderbegeleidingspakket TAALMAATJES voor. Meer info en mogelijkheid tot bestellen vindt u hier. Binnenkort volgt een aparte nieuwsflash over het pakket. Ter info: tijdens de Logopediadag in Torhout en het VVL-congres in Gent is Sig aanwezig met een informatiestand over TAALMAATJES.

Nieuws uit de docudienst

Aanwinsten deze maand: Als eten moeilijker wordt. Koken met smaak, ook in functie van kauw- en slikproblemen en geur- en smaakverlies (Yves Meersman), Klein geluk voor de mantelzorger (Maria Grijpma en Inge Jager), Vals alarm: Leven met een dwangstoornis (Menno Oosterhoff), De keizer, dat ben ik (Hugo Horiot), De kleine prins zwijgt (Oevers) en nog veel meer. > Online docudienst

A D V E R T E N T I E S

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact