SIG NIEUWSBRIEF

VOOR PROFESSIONELE HULPVERLENERS

Jij maakt de keuze! 

Er valt zoveel te doen, zoveel te beleven. We willen niets missen. Dus leven we harder en rijden we sneller. Levensgevaarlijk. Want voor je het weet, mis je alles. En word jij gemist. Of iemand anders. Sta even stil bij dit filmpje

Fractie van een seconde is de naam van een campagne en theaterstuk rond verkeersveiligheid. Met de Week van NAH in het verschiet vindt Sig het belangrijk een steentje bij te dragen. Want een hersenletsel voorkomen, is beter dan …

Tijdens de Week van NAH (op di 16 oktober) is Rudolf PONDS te gast in Sig Gijzegem met een workshop over moeilijk te behandelen patiënten met NAH. Doelpubliek: (neuro)psychologen/orthopedagogen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! > Meer info en inschrijven

Zet een actie op voor Sig tijdens de Warmste Week 2018

Steunfonds NAH Sig
Betaalbare cursussen voor lotgenoten met een hersenletsel   

De Warmste Week: Vlaanderen schiet weer massaal in actie. Ook voor een deelwerking van Sig kan je de handen uit de mouwen steken. Weet je wat ons goed doel is?

Sig wil betaalbare cursussen (reeksen vorming bestaande uit meerdere sessies) aanbieden aan jongeren en volwassenen met een hersenletsel (opgelopen door bv. een verkeersongeval, een tumor of een beroerte). We willen via vorming ondersteuning geven door inzichten en tools aan te bieden die mensen met NAH en hun omgeving kunnen gebruiken om een nieuw leven met kwaliteit te kunnen uitbouwen. Het gaat bv. om de cursus ‘NAH psycho-educatie’ de cursus ‘NAH-fotogroep’  en de cursus ‘Mindfulness bij NAH’. Daarom dus het Steunfonds NAH Sig.

Zet jij of jouw organisatie een actie op voor Sig?

Je kan tot 24 december een actie opzetten voor het Steunfonds NAH Sig. Registreer je actie via de Sig-pagina van de Warmste Week en vergeet niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij ondersteunen alle acties waar mogelijk. De opbrengst van je actie stort je door aan de Koning Boudewijnstichting die het op haar beurt begin januari aan het Steunfonds NAH Sig bezorgt. Sommige acties krijgen een reporter van Studio Brussel over de vloer. Het kan ook zijn dat de zender je belt om live in de uitzending te vertellen over je actie. Wie langsgaat in Puyenbroeck Wachtebeke komt misschien live op de radio én de live-stream om de resultaten bekend te maken. 

Voor snelle beslissers! 

Deze drie studiedagen/workshops gaan zeker door,
maar u kunt er nog bij! Wacht niet langer om in te schrijven.

– Muziektherapie: een interactieve kennismaking (ma 1 oktober, Sig Gijzegem)
 Motiverende gespreksvoering: motiveren kan je leren (ma 1 en di 2 oktober en ma 5 november, Sig Gijzegem)
– Inleidende studiedag ICF International Classification of Functioning, Disability & Health in de gezondheids- en welzijnszorg (di 9 oktober, Sig Gijzegem) (deze studiedag geeft recht op vervolgopleiding en is ook geschikt voor wie het traject tot casemanager wil doorlopen)

Of deze vier studiedagen/workshops doorgaan, is nog niet helemaal zeker. Er zijn al mensen aangemeld, maar het hangt af van hoeveel inschrijvingen er nog bij komen. Wie nog wil inschrijven, doet dat beter zo snel mogelijk. 

– Attachment-Based Family Therapy. Een interventie voor depressieve en suïcidale adolescenten (do 4 oktober, Sig Gijzegem)
– Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd-, Nek- en Orofaciale aandoeningen (ETT-HNO) (ma 8 en di 9 oktober, Sig Gijzegem
Zeven denkstappen om een probleem op te lossen: kennismaken met de cognitieve vaardigheden die kinderen aangeleerd moeten krijgen (do 11 oktober, Sig Gijzegem) (deze studiedag gaat over de vraag wat kinderen nodig hebben aan cognitieve bagage om te kunnen uitvoeren wat we van hen als therapeut/leerkracht vragen) 
– Implementatie van de biopsychosociale visie in de logopedische praktijk a.d.h.v. ICF (driedaagse, start op vr 16 november) (deze workshop stond eerder aangekondigd met 12/10 als startdatum)

Studiedagen en workshops tweede helft oktober 

3-daagse voor ergo 
CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten  

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) is een cliëntgerichte interventie gebaseerd op (motorische) leer- en gedragstheorieën, geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De CO-OP Approach is uit diverse onderzoeken effectief gebleken voor kinderen/jongeren met diverse diagnoses: kinderen met DCD, ADHD, ASS, NAH, CP en leerproblemen en voor volwassenen met CVA en NAH. De driedaagse start op ma 15 oktober in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven

Studiedag 
Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: anders kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die hen onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd als aangenaam ervaren wordt vanuit de (klas)omgeving. Deze studiedag op ma 15 oktober in Sig Gijzegem is zowel bedoeld voor leerkrachten als voor therapeuten. > Meer info en inschrijven

Studiedag o.l.v. Lieve Cottyn
Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Gezinsleden (en met hen vele anderen, ook professionele hulpverleners) verliezen uit het oog dat een nieuw samengesteld gezin anders in elkaar zit dan een kerngezin. Waarin zit nu net het belangrijke verschil in gezinsrelaties en verhoudingen dat niet genegeerd mag worden? We kunnen de conflicten zien als een worsteling met een onduidelijk gezinsstatuut en gebrek aan steun in de samenleving. Boeiende vorming op do 18 oktober in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven

Studiedag 
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces

Tijdens deze studiedag op vr 19 oktober in Sig Gijzegem vertrekken we vanuit het herkennen van leesproblemen: Welke signalen wijzen in de richting van een leesprobleem? Wat zijn de risicofactoren? Verder bespreken we de kenmerken van een goede leesmethode, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. We willen de methode Lezergame hieraan koppelen en verder uitleggen. > Meer info en inschrijven

Workshop Basale stimulatie
Voorwaarde om tot leren en ontmoeten te komen

In deze tweedaagse workshop (start op ma 22 oktober in Sig Gijzegem) trachten we ons via ervaringsoefeningen in te leven in de belevingswereld van de persoon met een ernstig meervoudige beperking. Welke invloed heeft de omgeving op deze persoon? We focussen op de ontmoeting! > Meer info en inschrijven

Studiedag transitiezorg 
ADHD en ASS in jongvolwassenheid

Dieter Baeyens en Sarah Clauwaert focussen tijdens deze studiedag op di 23 oktober in Sig Gijzegem op de transitiefase en besteden specifieke aandacht aan de plaats van behandeling en begeleiding van jongeren. Eerst worden ADHD en ASS in de jongvolwassenheid besproken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Daarna gaan ze dieper in op transitiezorg > Meer info en inschrijven

Studiedag o.l.v. Leo De Raeve
Dove kinderen met cochleaire implantaten functioneren schools en taalkundig beter dan ooit. Maar toch…

Tijdens deze studiedag op do 25 oktober in Sig Gijzegem geven we antwoorden op vragen als: Wat kunnen we van dove kinderen verwachten na implantatie? Wat als kinderen niet evolueren zoals verwacht? Waarom blijft de complexere taalontwikkeling en het begrijpend lezen vaak moeilijk en wat kunnen we hieraan doen? Hoe zit het met het sociaal-emotioneel functioneren van dove kinderen in het gewone onderwijs en hoe kunnen we het stimuleren? > Meer info en inschrijven

En dan zijn er natuurlijk ook: de studiedagen herfst 

Herfstvakantie – 18 thema’s, 3 dagen, 3 locaties   
Overzicht sessies 29, 30 en 31 oktober (Gijzegem, Brugge en Leuven)

Signaal 104: in primeur
PDOD   Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie

Primeur voor Signaal-abonnees  
Het PDOD is onderwerp van de praktijkdag op 3 december.

Het protocol verschijnt deze week in primeur voor de abonnees van Signaal in nummer 104. Vanaf 10 oktober zal het ook elektronisch ter beschikking zijn. Meer info volgt in een aparte nieuwsbrief.

Nieuws uit de docudienst: 
enkele aanwinsten in de kijker 

Aanwinsten deze maand:

Hechtingsstoornissen: Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen (Niels P. Rygaard) 

Langdurig en verborgen verzuim: Van vroege signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs (Ellen Assenberg & Thomas van der Vliet) 

Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren: Hoe jij als pedagogisch professional het verschil maakt (Simon Klein), Magenta: Werkboek ZORG-WERK-LEVEN, balans voor ouders van een zorgenkind (Noor Seghers, Bea Maes, e.a.) 

en nog veel meer.  > Online docudienst

Noteer alvast dat er van ma 15 tot vr 19 oktober OPENDEURWEEK is in de Sig-docudienst.  Meer info volgt in een aparte nieuwsbrief.

Ondertussen in de wandelgangen 

Fotograaf Eric De Loof stelt nog tot eind oktober tentoon met werk over dementie en orgaandonatie > Meer info