SIG IJSCREMESESSIES.

Studiedagen en workshops met een zomers tintje
Er zijn nog vrije plaatsen! Schrijf nu in …

Studiedag ‘Pak aan’
Depressieve symptomen bij kinderen en jongeren

Deze studiedag op di 2 juli in Sig Gijzegem belicht het klinisch beeld en de prevalentie van depressie bij kinderen en jongeren. We bespreken nieuwe invalshoeken in dit domein door in te zoomen op de onderliggende rol van temperament, emotieregulatie en executieve functies. Na de theoretische introductie worden praktische tools aangereikt. We bespreken hoe depressie betrouwbaar in kaart gebracht kan worden bij adolescenten (diagnostisch luik) en wat de belangrijkste elementen zijn van het cognitief-gedragtherapeutische programma ‘Pak Aan’. > 
Meer info en inschrijven

Ervaringscircuit (voormiddag)
Ervaar TOS (taalontwikkelingsstoornissen)

Op di 2 juli sta je in Sig Gijzegem stil bij wat kinderen met een TOS elke dag ervaren in allerlei situaties. Dit helpt om een positieve attitude te ontwikkelen om hen in hun dagelijks functioneren te begeleiden en hun omgeving te ondersteunen. Enkele reacties van deelnemers: 

“Je ervaart zelf hoe frustrerend het is als je iets niet kunt uitleggen.”
“Verschillende emoties van kwaadheid tot opluchting passeerden de revue.”

> Meer info en inschrijven

Workshop
Beter begrijpend lezen

Het is een misvatting te denken dat begrijpend leesonderwijs in de lagere school start. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad lager onderwijs. Door te luisteren naar teksten leren leerlingen betekenis te verlenen aan tekst. Ze verbinden aanwezige kennis aan de nieuwe informatie en zo breiden ze hun kennis verder uit. Tijdens deze workshop op di 2 juli in Sig Gijzegem bespreken we zes aanbevelingen van onderzoekers. We behandelen welke strategieën goede lezers gebruiken en welke strategieën het verschil maken. Wil je het tij keren en kinderen functioneel leren lezen?
Meer info en inschrijven

Workshop (namiddag)
Training Foto-interview

Het Foto-interview is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen (vanaf 7 jaar) en jongeren zelf hun wensen tot verbetering te laten kiezen en hen te helpen dit om te zetten naar haalbare doelen. Het Foto-interview draagt ertoe bij dat leerlingen een actieve rol gaan spelen in hun eigen leerproces. Tijdens deze workshop op vr 5 juli in Sig Gijzegem oefenen de deelnemers in verschillende werkvormen oplossingsgerichte gesprekstechnieken en ontwikkelen ze vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken. 
Meer info en inschrijven

Workshop positieve psychologie
Trauma bezien vanuit talent en veerkracht

In ons werk hebben we allemaal te maken met kinderen met kwetsuren. Dit uit zich in hun gedrag. Tijdens deze workshop op ma 8 juli in Sig Gijzegem staat de helende werking van de positieve psychologie bij dergelijke kwetsuren centraal. Door nadrukkelijk te kiezen voor een positieve insteek en tevens ruimte te maken voor wat moeilijk is en wat vast zit, ontstaat er heling bij trauma’s. De attitude van de begeleider is daarin van het grootste belang. 
Meer info en inschrijven

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. Tijdens de inleefsessie van VVA op do 11 juli in Sig Gijzegem kan je zelf aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven. Via diverse inleefmethodieken dompelen we je onder in het ‘autistisch denken en voelen’. 
Meer info en inschrijven

Workshop ETT-HNO
Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd-, Nek- en Orofaciale aandoeningen

Tijdens deze tweedaagse workshop (do 11 en vr 12 juli in Sig Gijzegem) maken we kennis met de mogelijkheden van Elastisch Therapeutisch Kinesio/Medical Taping, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zowel de klassieke en nieuwe tape-applicaties passeren de revue. Evidentie van de effecten van elastisch therapeutisch tapen worden besproken, alsook de bestaande en nieuwe hypothesen. We illustreren dit alles met veel praktijkvoorbeelden en verschillende casussen. 
Meer info en inschrijven

Workshop 
Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD

Omgaan met het gedrag van kinderen met ADHD kan een hele uitdaging zijn. We staan op vr 12 juli in Sig Gijzegem stil bij wat ‘moeilijk gedrag’ is. Hierbij kaderen we het gedrag vanuit de problematiek ADHD. We zoomen o.a. in op wat ADHD is, wat de risicofactoren zijn om ADHD te ontwikkelen, diagnose en behandeling. Verder bieden we handvatten in het omgaan met moeilijk gedrag bij deze kinderen, vanuit een gedragstherapeutisch kader. Ook het ondersteunen van de omgeving van kinderen met ADHD is een thema. 
Meer info en inschrijven

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact