SIG EXTRA NIEUWSFLASH:

Nog enkele plaatsen voor boeiende vorming

 naamloos

Studiedag
Werkhouding bij kleuters

Wegens groot succes hernemen we deze studiedag o.l.v. Kaat Timmerman op
maandag 28 november in Sig Gijzegem.
Wilt u erbij zijn? Schrijf dan snel in

In het eerste deel hebben we het over de leerlijn ‘werkhouding’, die al begint in de kleuterklas. Het zijn de voorbereidingsfasen van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum. Die werden recent aangepast en ook aangevuld met belangrijke leerdomeinen voor de jongste kinderen. We beogen hiermee niet alleen de kinderen van de kleuterklas zelf, maar ook kinderen uit het buitengewoon onderwijs, de speelleerklas en het aanvankelijk leren, voor wie het uitvoeren van opdrachten nog niet vanzelfsprekend is.

Het tweede deel gaat dieper in op de fase van de instructie. Uit ervaring weten we dat dit voor alle kinderen en jongeren het struikelblok is bij het beantwoorden van vragen. Hoe pakken we dat aan bij jonge kinderen die (nog) niet kunnen lezen, maar ook geconfronteerd worden met opdrachten. Dit deel wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Ten slotte lichten we onze meest recente werkgroep ‘Trigger’ toe, bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Meer info en inschrijven

Time Out

Onderwijsgerichte vorming
Een concrete aanpak voor probleemgedrag in een klascontext

Tijdens deze studiedag op maandag 5 december in Sig Gijzegem zoomen Karen Van Dyck en Nele Van Praet in op het handelingsgericht werken bij kinderen met diverse gedragsproblemen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis, enz.). Ze gaan in op kenmerken van gedrag, gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar de leerling als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan.

De studiedag gaat vooral over lagereschoolkinderen. Ook staan we stil bij de redelijke aanpassingen binnen het zorgcontinuüm van het nieuwe M-decreet. Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een studiedag waarin we theorie en praktijk aan elkaar koppelen, zodat de deelnemers met concrete handvatten terug naar huis gaan.

Ook voor deze studiedag nog 12 plaatsen vrij!

Meer info en inschrijven

© 2016 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact

Wenst u het e-zine niet langer te onvangen? Klik dan hier