INSIGHT SYMPOSIUM

Inhoud

Hulpverleners uit de revalidatie-, gezondheids-, welzijns- en onderwijssector worden vroeg of laat geconfronteerd met kinderen en jongeren die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Het kan gaan om schelden, weglopen of agressie, maar ook om halsstarrig zwijgen of weigeren om mee te werken. Niet zelden staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg.

Hulpverleners zoeken naar verklaringen voor dit gedrag en zeggen: “Hij is onveilig gehecht”, “Zij is niet goed opgevoed”, “Zijn motivatie is weer ver te zoeken”, “Ze heeft een gedragsstoornis”. Dit toont aan dat theorieën over hechting, opvoeding, motivatie en ontwikkeling van kinderen een grote invloed hebben op hoe we over kinderen denken, hoe we met hen praten, welke vragen we stellen en welke betekenissen we aan hun gedrag geven.

Dit symposium wil de betreden paden verlaten en andere perspectieven bieden op moeilijk gedrag. De gastsprekers bieden invalshoeken die inspireren en helpen in het omgaan met gedragsproblemen. Naast het onderzoek dat ze voeren, staan ze dagelijks in de werkveld. Zij zullen een kader bieden waarmee je in de praktijk aan de slag kan.

Van harte welkom op donderdag 23 mei 2019 in VIVES Brugge voor een boeiende dag!

Voor wie? 

Professionele hulpverleners uit de revalidatie-, gezondheids-, welzijns- en onderwijssector die in contact komen met kinderen en jongeren.

Programma & Sprekers

9.00 u  Onthaal
  9.30 u  Inleiding
 Dr. Emmanuël Nelis, symposiumvoorzitter
  9.45 u  Gehechtheid onder druk: wat heb ik nodig om
 me af te stemmen?

 Erik De Belie
  11.00 u  Pauze
  11.30 u  Lastige gevoelens en problematisch gedrag:
 een rijkdom aan betekenissen

 Sabine  Vermeire
  12.45 u  Lunch
  13.45 u  Wie kan ik voor je zijn als het moeilijk gaat?
 Franky D’Oosterlinck
  15.00 u – 15.15 u    Pauze
  15.15 u – 16.15 u  De rozenstruik in de wijngaard: gedrag van jongeren  
 en hun signaalfunctie in de samenleving

 Dr. Emmanuël  Nelis
  16.15 u  Slotwoord
  16.30 u  Einde

Praktisch

Early bird actie. Schrijf in vóór 25 maart 2019 en geniet van een mooie korting.
Participanten: 100 euro / Niet-participanten 125 euro

Prijs vanaf 25 maart:
Participanten: 110 euro / Niet-participanten 135 euro

>> Meer info en inschrijven