ICF OPLEIDING VOOR CASEMANAGERS.

Binnenkort organiseert Sig opnieuw een studiedag rond Internationale Classificatie van Functioneren:
“ICF als denk- en handelingskader om maximale arbeidskansen te bieden in het kader van de activeringstrajecten”. Deze studiedag gaat door op 8 mei 2019.

De opleiding is een inleidende studiedag inzake de ICF met het oog op het opnemen van het casemanagement Zorg in de activeringstrajecten in het kader van het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten.

De opleiding is erop gericht om:

1. Deelnemers te laten kennismaken met:

  • de componenten en categorieën van ICF als biopsychosociaal model om het menselijk functioneren in zijn totaliteit in kaart te brengen;
  • het biopsychosociaal redeneerproces op basis van het ICF-kader;
  • ICF als gemeenschappelijke taal voor de werk- en zorgsectoren.

2. Deelnemers inzicht te geven hoe ze op basis van ICF begeleidingsdoelen kunnen bepalen voor de werk- en zorgactoren in de activeringstrajecten.

De opleiding is 1 ECTS studiepunt waard.

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een certificaat van deelname dat zal gelden als ICF certificaat bij een mandaataanvraag als casemanager Zorg.

Meer info en inschrijven

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact