HUIDKANKER

RONDE TAFEL:
IMPACT VAN HUIDKANKER OP ECONOMIE & GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË EN DE ROL VAN PREVENTIE NU EN IN DE TOEKOMST

Op 19/10/2015 presenteerden prof. Dr. Lieven Annemans en prof. Dr. Lieve Brochez in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (zaal 10) de resultaten van het eerste Belgische onderzoek over de impact van huidkanker:
‘Impact of skin cancer in Belgium & potential reduction of the impact by effective prevention programs’.

De studie analyseerde enerzijds de kosten van huidkanker, en anderzijds de kosteneffectiviteit van secundaire preventie van huidkanker.
De analyses voor primaire preventie door protectie tegen ultraviolette straling zijn lopende.
Professoren Annemans en Brochez interpreteerden de resultaten van hun wetenschappelijke studie en maakten aanbevelingen rond mogelijke oplossingen om de incidentie en gevolgen van huidkanker aan te pakken.

Uit de studie blijkt alvast dat bepaalde preventieve strategieën een gezondheidswinst kunnen opleveren en kosteneffectief zijn.
Huidkanker is een van de meest frequente en snelst stijgende vormen van kanker.
Er wordt verwacht dat dit aantal nog zal toenemen met veroudering van de bevolking (Stichting Kankerregister).

Elk jaar zijn er 13% meer mensen met deze vormen van kanker (IARC Globocan 2012) Het zijn de snelst stijgende kankers ter wereld.
Melanomen, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, eisen elk jaar ongeveer 400 mensenlevens.
Ze treffen bovendien een relatief jonge populatie waardoor ze een belangrijke impact hebben op de indirecte kosten (werkonbekwaamheid, morbiditeit en mortaliteit).

Niet–‐melanoom huidkankers eisen bijna geen levens, maar de verzorging ervan brengt een zeer hoge directe medische kost (voor behandeling, consultaties en hospitalisatie) en een hoge indirecte kost (werkonbekwaamheid, morbiditeit en mortaliteit) met zich mee.

Resultaten van het onderzoek

De huidige kost aan de maatschappij van huidkanker op jaarbasis is 114 miljoen Euro.
Indien trends zich verderzetten zal het aantal huidkankers met factor 3 stijgen over 20 jaar.
De geprojecteerde kost van huidkanker over een totaal van 20 jaar wordt volgens het onderzoek van Prof.
Lieven Annemans geschat op 5,9 Miljard Euro.
De primaire preventie (het vermijden van blootstelling aan UV stralen) kan 1100 levens redden (indien de preventiemaatregelen een impact hebben na 10 jaar) én 300.000.000 Euro besparen, terwijl de vroegopsporing van bestaande kankers 1250 levens kan redden.
Screening induceert behandelingskosten en komt duurder uit dan niet screenen.
Maar de kosten–‐effectiviteit is binnen de maatschappelijke grenzen.
Het resultaat is overigens beter bij vrouwen beter wegens de hogere incidentie van melanoma.
Deze voorlopige resultaten vragen nog verder onderzoek naar de optimale modaliteiten van preventie en screening.

 

Huidkanker in België

In 2012 waren er 2511 nieuwe diagnoses van maligne melanoom en werden er 27 489 niet–‐melanoom huidkankers (de meer frequente en minder dodelijke types) geregistreerd.
Dit zijn ongeveer 30 000 nieuwe diagnoses voor alle types van huidkanker in één jaar tijd.
Naast een niet te verwaarlozen sterfte van ongeveer 400 overlijdens per jaar is er ook een economische impact en een hogere druk op de zorgverleners.
Het is duidelijk dat er meer gecoördineerde en duurzame inspanningen nodig zijn om het aantal huidkankers te verminderen.
Professor Annemans en Professor Brochez onderzoeken op dit moment hoe dit best wordt aangepakt.
Zij geven feedback over de eerste resultaten.
Meer info over de ziekte op www.kanker.be/huidkanker & www.kanker.be/huidkankers–‐non–‐melanomen