DE WEEK VAN NAH.

De week van NAH: Sig doet mee!

Naar schatting 247.000 mensen in Vlaanderen hebben een niet-aangeboren hersenletsel. Dat zijn gemiddeld 30 patiënten per huisarts. Nochtans blijven ze als doelgroep relatief onzichtbaar en NAH is nauwelijks bekend. Van 14 tot 20 oktober 2019 is er een campagne voor de brede bekendmaking van NAH, met tal van activiteiten: Niet-aangeboren hersenletsel: vaak onzichtbaar, wel aanwezig! Ook Sig zet zijn beste beentje voor. Er zijn activiteiten over heel Vlaanderen: alle info op www.deweekvanNAH.be en www.hersenletsels.be

Op maandag 14 oktober wordt in Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek De week van NAH gelanceerd met een KICK-OFF EVENT. Sig zal ook aanwezig zijn op de NAH-beurs in Leuven op dinsdag 15 oktober en op de NAH-beurs in Inkendaal op woensdag 16 oktober

Hier een overzicht van activiteiten waarbij Sig betrokken is:

Verder zijn een aantal Oost-Vlaamse en Antwerpse openbare bibliotheken aangeschreven om tijdens De Week van NAH een infostand met boeken over NAH in de kijker te zetten.

NAH-cafés over heel Vlaanderen
U komt toch ook?

Het opzet van de NAH-cafés is laagdrempelig. Een NAH-café is een ideale gelegenheid waar mensen met NAH en hun netwerk, anderen kunnen ontmoeten in een rustige omgeving. Gezelligheid, gesprek en ontmoeting staan voorop. 

Naar aanleiding van De week van NAH organiseren de NAH Liga, Sig en tal van organisaties in Vlaanderen een NAH-café tussen 10 en 25 oktober 2019. 
Hieronder vindt u per provincie alle plaatsen in Vlaanderen waar NAH-cafés plaatsvinden. Vooraf inschrijven kan bij de plaatselijke organisatie of via Sig.

 • West-Vlaanderen
  – Lo-Reninge (Het Havenhuis) (14/10)
  – Oostende (BZIO) (15/10)
  – Kortrijk (Ubuntu x 8K, CAR Overleie en AZ Groeninge) (17/10)
  Zuienkerke (Rode Kruis Vlaanderen) (18/10)
   
 • Oost-Vlaanderen
  – Oostakker (MoNAH) (14/10)
  – Ronse (De Bolster) (15/10)
  – Gent (UZ Gent K7) (15/10)
  – Merelbeke (Fiola) (17/10)
  – Gent (Hersenletselpraktijk en Sig) (18/10)
  – Zottegem (De Hoop) (25/10)
   
 • Antwerpen
  – Wijnegem (De Lichtbron) (10/10)
  – Antwerpen 1 (De Kluiver) (14/10)
  – Geel (‘t Volderke en AZ Sint-Dimpna) (15/10)
  – Zandhoven (Pulderbos) (16/10)
  – Duffel (Cepos) (16/10)
  – Antwerpen 2 (De Kluiver) (18/10)
   
 • Vlaams-Brabant
  – Leuven (Samenwerkingsverband NAH Vl-Bra en Brussel) (15/10)
  – Vlezenbeek (Inkendaal) (18/10)
   
 • Limburg
  – Maasmechelen (Mané) (18/10)

Elk NAH-café legt eigen accenten: het uitnodigen van een spreker, een workshop, een uitstap of gewoon gezellig samenzijn. U komt toch ook!

Infosessies breed publiek i.s.m. dyNAHmiek

Vooraf inschrijven noodzakelijk!

Studiedag voor profs
Weer aan het werk na NAH: arbeidsreïntegratie in een nieuw maatschappelijk kader

Tijdens deze studiedag op woe 30 oktober in Sig Gijzegem nemen we het nieuwe wetgevende kader onder de loep, met aandacht voor de doelgroep ‘NAH-patiënten bestemd voor de arbeidsmarkt’. We hebben ook aandacht voor het luik hoe de transitie van onderwijs naar werk moet gebeuren. Bovendien bekijken we op welke manier re-integratie gebeurt, hoe de deelnemers aan deze studiedag dit nu al organiseren en welke methodieken er gebruikt worden. > Meer info en inschrijven

Workshop voor profs
Kan ik mijn leven nog sturen? Over executieve stoornissen na een hersenletsel

Tijdens deze workshop op do 21 november in Sig Gijzegem o.l.v. Arno Prinsen bespreken we eerst zeer bondig het theoretisch kader. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de executieve stoornissen verder worden uitgelegd, waarna geoefend gaat worden hoe medewerkers in de zorg hiermee kunnen omgaan. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen casus meenemen van een cliënt met executieve stoornissen. > Meer info en inschrijven

Studiedag voor profs
(Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht

Wat betekent het neuropsychologische onderzoek (NPO) in de klinische praktijk? Hoe kan elke discipline aan de slag met de resultaten uit het NPO? Welke informatie haal je uit bepaalde tests? Welk materiaal is in Vlaanderen beschikbaar? Hoe link je de onderzoeksresultaten aan de klinische praktijk? En hoe vertaal je deze naar behandeladviezen of omgangstips? Veel vragen waarop we tijdens deze studiedag op di 26 november in Sig Gijzegem een antwoord proberen te formuleren.. > Meer info en inschrijven

Warmste Week 2019
Steun Sig …

Steunfonds Sig: vorming NAH: betaalbare cursussen voor lotgenoten met een hersenletsel

De Warmste Week zit er weer aan te komen. Vlaanderen schiet weer massaal in actie. Ook voor Sig kan je je beste beentje voorzetten. Weet je wat ons goed doel is?

Sig wil betaalbare cursussen (reeksen vorming bestaande uit meerdere sessies) aanbieden aan jongeren en volwassenen met een hersenletsel (opgelopen door bv. een verkeersongeval, een tumor of een beroerte). We willen via vorming ondersteuning geven door inzichten en tools aan te bieden die mensen met NAH en hun omgeving kunnen gebruiken om een nieuw leven met kwaliteit te kunnen uitbouwen. Het gaat bv. om de cursus ‘KOP-OP’, de cursus ‘NAH-fotogroep’ en de cursus ‘Mindfulness bij NAH’ . Daarom dus het Steunfonds Sig: vorming NAH!

Wat kan je doen?

 • Actie opzetten
  Je kan vanaf 18 september a.s. een actie opzetten voor het Steunfonds NAH Sig. Registreer je actie via de Sig-pagina van de Warmste Week en vergeet niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Wij ondersteunen alle acties waar mogelijk. De opbrengst van je actie stort je door aan de Koning Boudewijnstichting die het op haar beurt begin januari aan het Steunfonds  Sig: vorming NAH bezorgt. Sommige acties krijgen een reporter van Studio Brussel over de vloer. 
   
 • Plaatje aanvragen
  Je kan tijdens de Warmste Week een plaatje aanvragen voor het Steunfonds Sig: vorming NAH en uitleggen waarom je die plaat hebt gekozen en waarom je kiest om ons goede doel te ondersteunen. Per plaatje betaal je een klein bedrag dat integraal naar het Steunfonds Sig: vorming NAH gaat.

Reizende tentoonstelling NAH
Een foto zegt meer dan 1000 woorden

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben dat begrepen. Na een ongeval, beroerte of tumor leven ze van de ene dag op de andere met een beperking voor de rest van hun leven. In dit project nemen ze het fototoestel in handen en tonen via een reizende tentoonstelling wat ze in hun mars hebben. De tentoonstelling strijkt tijdens De week van NAH neer in het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier. Daarna zet ze haar reis verder. Hebt u interesse om de tentoonstelling in de loop van 2020 te plaatsen? Contacteer Kim Van Daele (tel. 053 38 28 18) voor meer info!

Werken over NAH in de Sig-docudienst

Net als u dacht al heel wat over NAH gelezen te hebben, heeft de docudienst de collectie aangevuld, met o.a. een aantal nieuwe werken over NAH. Elke voormiddag open!

Klik hier voor de NAH-aanwinsten!

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact