Data-driven precision medicine.

De Stichting Fournier-Majoie investeert in de Colonokit die DNAlytics ontwikkelde.

AAA

De Stichting Fournier-Majoie (FFM, Brussel) en DNAlytics (LLN) zijn een financiering, van de FFM aan DNAlytics, overeengekomen. Dankzij deze overeenkomst zal DNAlytics alle voorgeschreven stappen kunnen doorlopen om de Colonokit op de markt te brengen, een hulpmiddel voor het diagnosticeren van colorectale kanker aan de hand van een bloedtest.

De Stichting Fournier-Majoie heeft het grootste vertrouwen in de oplossing van DNAlytics, die werd ontwikkeld op basis van een voorspellende wiskundige analyse van genomische informatie die kan bijdragen tot de diagnose van darmkanker, en besliste daarom om te investeren in de Colonokit die de onderneming uit Louvain-la-Neuve ontwikkelde.

Deze actie ligt in het verlengde van de projecten die de Stichting Fournier-Majoie al jarenlang steunt, ze zijn van academische aard en hebben altijd betrekking op kanker. De Colonokit steunt op de resultaten van een project dat de Stichting mee financierde, dat oorspronkelijk geleid werd door het Vlaams Intituut voor Biotechnologie/KULeuven, en dat nu onder leiding van DNAlytics de industrialiseringsfase bereikt.

Een deel van de financiële steun van de Stichting aan DNAlytics gebeurt in de vorm van een lening die kan worden omgezet in aandelen van de onderneming, bij wijze van materialisering van de jarenlange samenwerking tussen de Stichting en de start-up uit Louvain-la-Neuve. De afgelopen jaren heeft DNAlytics immers zijn expertise op het vlak van datamining ter beschikking gesteld van verschillende andere projecten die de Stichting steunt.

Over DNAlytics

DNAlytics is een Belgische onderneming, een spin-off van de UCL die in 2012 opgericht werd. Zijn hoofdactiviteit is het ontwikkelen van medische precisie-hulpmiddelen op basis van een technologisch platform voor gegevensanalyse (datamining). Na de (mede)ontwikkeling van diagnostische producten stelt DNAlytics zijn knowhow ook beschikbaar in de vorm van dataminingadvies. DNAlytics werd bekroond met diverse prijzen en titels, met name door IBM, Microsoft, de Europese Commissie en het MIT, zowel voor zijn technologieën als voor zijn bedrijfsmodel.

(medegedeeld)

Zie ook: http://dnalytics.com/home/oncology-colonokit/
en https://www.fournier-majoie.org/nl