A U T I S M E

OMGAAN MET AUTISME * NUTTIGE HINTS

 

Iedereen kan meehelpen zodat mensen met autisme zichzelf kunnen zijn in onze samenleving!

Vertrekkend van deze inclusiegedachte, is een autismevriendelijke communicatiestijl een echte meerwaarde voor iedereen.
In bijlage vind je verscheidene tips voor een autismevriendelijke communicatie.
In het kader van Wereld Autisme Dag verspreidde VVA deze tips alvast naar een aantal belangrijke maatschappelijke schakels voor een inclusieve samenleving, zoals de Vlaamse bibliotheken en diversiteitsambtenaren. Doorheen het jaar enthousiasmeren we natuurlijk iedereen en allerlei instanties om hun communicatie autismevriendelijk te maken.

Ook jij kan jouw steentje bijdragen door deze tips te delen met iedereen die in contact komt met mensen met autisme. Naamlooshttp://www.autismevlaanderen.be/

Naamloos