Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ zet veiligheidsbeleid van de toekomst op de kaart.   

 

“Het draagt wezenlijk bij tot een veiliger en dementievriendelijker Vlaanderen als zorgverstrekkers aandacht hebben voor de mogelijkheid van vermissing en dit vrijuit kunnen bespreken met de persoon met dementie en zijn naasten.”
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

“Vanuit de federale overheid moedigen we initiatieven aan die erop gericht zijn om de veiligheid van alle burgers te garanderen, ook als ze in heel kwetsbare omstandigheden terechtkomen. Ik vind het zeer belangrijk dat onze politieopleidingen ook inspelen op de gevolgen van een vergrijzende samenleving.”
Jan Jambon, Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

122.000 mensen in Vlaanderen hebben een of andere vorm van dementie en hun aantal zal de komende jaren stijgen tot 163.000 in 2030 en maar liefst 250.000 in 2060. Daartegenover staat een vermindering van de beschikbare mantelzorg door de vergrijzing van de samenleving. Dat betekent dus een hele uitdaging! Daarbij wordt het maatschappelijk netwerk alsmaar belangrijker, en zeker ook de rol van de politie. Veiligheid is immers een mensenrecht, ook voor personen met dementie en hun naasten.

Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt. Mensen met dementie zijn kwetsbaar. Politiemensen moeten daarom gevormd worden vanuit een persoonsgerichte blik op dementie: de behoefte aan veiligheid en geborgenheid op een realistische wijze kaderen binnen het perspectief van een zorgzaam beleid. Wanneer het misgaat, moeten personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen rekenen op een snelle interventie, een begripvolle houding van hulpverleners en een behouden thuiskomst. De studiedag ‘Zekerheid voor mensen met dementie’ geeft iedereen binnen en buiten het politiekorps een leidraad om te werken aan een efficiënt veiligheidsbeleid. De locatie kon niet passender gekozen worden: Blankenberge staat, na vijf andere kustgemeenten, op de zesde plaats van de Belgische gemeenten met de oudste bevolking. Aan de gehele kust merken we immers een sterke evolutie van 46.623 60-plussers in 1990 naar 104.835 60-plussers in 2030.

Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, schetst de evolutie van vermissingen in Vlaanderen en geeft in primeur de actuele cijfers van vermiste personen met dementie. We bekijken het belang van een gecoördineerde beleidsaanpak, waarbij zowel Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen als Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon op zoek gaan naar antwoorden op de actuele vragen. Tot slot is er ook aandacht voor ‘good practices’ uit de residentiële sector en de thuiszorg en getuigt Patrick Crabbé, hoofdinspecteur op rust, over de internationaal erkende en gevalideerde HEKLA-procedure. Deze studiedag past binnen de uitvoering van het Vlaams Dementieplan. Broodnodig, want een leidraad om te werken aan een efficiënt veiligheidsbeleid voor mensen met dementie is een van de uitdagingen van de toekomst!

Meer info over het programma
http://politeia.be/nl-be/studiedag/zekerheid-voor-mensen-met-dementie-hoe-politie-kan-helpen/13664.htm?utm_medium=eMailing&utm_source=Lyris&utm_campaign=2016_Politie%20en%20dementie_2016_S

 

Locatie
CC Casino – Consciencezaal
Zeedijk 150 – 8370 Blankenberge