SIG NIEUWSBRIEF – 22/11/2016.

Studiedagen en workshops de volgende weken

Nog enkele plaatsen vrij!

Workshop
Kloklezen, hoe problemen detecteren en begeleiden?

Vele kinderen ondervinden problemen bij het lezen van de klok. Hoe komt dit? Wat moeten we allemaal beheersen om de klok te kunnen lezen? Is de digitale klok gemakkelijker? Hoe lezen ze in de buurlanden de klok? Deze workshop op
29 november in Sig Gijzegem o.l.v. Veerle Van Vooren gaat erop in.
Meer info en inschrijven

Studiedag
Autismevriendelijke ondersteuning in de psychiatrie

Wanneer het allemaal te veel wordt, kan een psychiatrische opname aangewezen zijn. Een nieuwe omgeving met andere routines en regels geeft bij (jong)volwassenen met autisme extra stress met bijhorende toename van ‘autistisch gedrag’. Hoe zorgen we voor basisrust in deze moeilijke periode? Hoe communiceren we best met de persoon met autisme en zijn natuurlijke omgeving? En hoe zetten we de persoon met autisme weer in zijn kracht om na de opname verder te gaan?
Sylvie Carette (Autisme Centraal) behandelt dit thema op 29 november in Sig Gijzegem. > Meer info en inschrijven

Studiedag
MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters

Tijdens deze studiedag op 2 december in Sig Gijzegem o.l.v. Albert Janssens maken de deelnemers kennis met het MISC-concept en worden ze aangezet om over hun interactiestijl na te denken. MISC gaat over ons aandeel in de ontwikkeling van het jonge kind. De studiedag is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen leeft en werkt: vroegbegeleiders, therapeuten, verantwoordelijken in kinderdagverblijven, kleuterleidsters, enz.
Meer info en inschrijven

Workshop
EHBO opfrissingscursus
(jaarlijkse verplichting voor EHBO-verantwoordelijken)

De inhoud van deze workshop op vrijdagvoormiddag 2 december in Sig Gijzegem beantwoordt volledig aan de wettelijke verplichtingen volgens KB 15.12.2010 betreffende de eerste hulp aan werknemers na een ongeval of onwel worden. Het programma bestaat uit actuele informatie over de inhouden die in de basisopleiding gegeven werden. > Meer info en inschrijven

Studiedag: KiddyCAT, CAT en BigCAT: assessment en therapeutische implicaties van spraakgeassocieerde attitude bij stotteren

Deze studiedag op 6 december in Sig Gijzegem o.l.v. Martine Vanryckeghem heeft als thema de assessment van spraakgeassocieerde attitude bij kleuters, schoolkinderen en volwassenen, alsook de therapeutische implicatie. Vanuit evidence-based assessment a.d.h.v. zelf-rapportering maken we duidelijk dat individuen die stotteren negatief denken over hun spreken en dat dit negatieve denkpatroon toeneemt met de leeftijd. Drie zelf-rapporteringslijsten worden besproken: KiddyCAT voor kleuters, CAT voor lagere en middelbare schoolkinderen en BigCAT voor volwassenen. > Meer info en inschrijven

Studiedag ouderenzorg
Zorg aanbieden aan bewoners met een neurologisch letsel

Tijdens deze studiedag op 6 december in Sig Gijzegem gaan we enerzijds in op de mogelijke oorzaken van een niet-aangeboren hersenletsel (bv. een beroerte of CVA, een tumor, neurodegeneratieve aandoening zoals Parkinson of Alzheimer). Anderzijds staan we vooral stil bij een aantal ‘minder zichtbare’ gevolgen van deze aandoeningen. Bedoeld voor paramedici, diensthoofden, en (hoofd)verpleegkundigen werkzaam in woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, enz. > Meer info en inschrijven

NIEUW en VOOR HET EERST in Sig Gijzegem (Aalst)

Cursus
Mindfulness bij ziekte, pijn of/en handicap

Verspreid deze info aan uw patiënten

Mindfulness beoefenen betekent een vriendelijke en open aandacht cultiveren voor wat er hier en nu aanwezig is. In deze Sig-cursus o.l.v. Jo Stubbe maak je kennis met een groot aantal mindfulness-vaardigheden die je leren om te gaan met de beperkingen, pijn en ongemakken die je ondervindt in het dagelijks leven. We werken met thema’s als stress, vermoeidheid, emotionele en fysieke pijn, omgaan met je gedachten, piekeren, enz.

Keuze uit twee reeksen van acht namiddagen (één keer/week) in Sig Gijzegem:

Deze cursus is bedoeld voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel(NAH) of een andere beperking en voor mensen met een langdurige ziekte (bv. CVS, fybromyalgie, kanker, post-operatieve pijnen, chronische pijnen, MS). We werken in een kleine, veilige groep en de oefenruimte is volledig toegankelijk.

> Lees meer in de digitale flyer

Over DCD en psychomotoriek

Symposium DCD
Stand van zaken
met focus op behandeling

Op dinsdag 31 januari 2017 organiseert Sig in Gijzegem de herneming van het symposium ‘DCD: stand van zaken, met focus op behandeling’. Voor de middag gaan de gastsprekers in op de Europese richtlijnen voor DCD (van de European Academy of Childhood Disability) en op de onderliggende neuropathologie. Na de lunch leggen we de nadruk op de behandeling van DCD aan de hand van enkele getuigenissen. Rode draad hierbij is het vertalen van evidence-based therapie voor kinderen met DCD naar de praktijk. Early bird tarief tot 9 december. > Meer info en inschrijven

Publicatie MusicaMova
Psychomotorische training met slagwerkinstrumenten

In dit boek brengen Jan Cherlet en Griet Dewitte hun expertise samen om kinderen met autisme, ADHD, DCD en visusproblemen te helpen bij hun psychomotorische ontwikkeling. De aanpak van MusicaMova dient om kinderen met ontwikkelingsproblemen beter te laten bewegen, zich beter in hun vel te laten voelen en zelfzekerder te worden. De aanpak is gericht op kinderen van 5 tot 12 jaar.

MusicaMova zet muziek op een ontspannen manier in om kinderen te trainen in psychomotoriek: oog-handcoördinatie, links-rechtscoördinatie, luisteren naar elkaar, je beurt afwachten, aandacht en concentratie, oogmotoriek, samen spelen, planning, reactiesnelheid, enz. Tegelijk bevat het boek een hele rugzak vol muzikale ideeën om te gebruiken in de klas, in groepjes, enz.

MusicaMova heeft een lage drempel en is geschikt voor iedereen die iets wil doen met muziek: kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten, leerkrachten in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon onderwijs en enthousiaste vrijwilligers.

Richtprijs: 39 euro (excl. verzending) – verwacht tegen december 2016

TALES@home: ondersteuning van meertalige gezinnen
Vul de vragenlijst in!
TALES@home is een Europees project dat meertalige gezinnen wil ondersteunen in hun leer- en leefwereld. De focus ligt op de manier waarop gezinsleden omgaan met de verschillende talen in hun gezin, hoe ze die talen leren en wat ze voelen ten aanzien van deze meertalige context. TALES@home wil de betrokkenen stimuleren om hierover onderling te communiceren en het wil bij derden het begrip voor dit thema versterken.

Foyer, dat deel uitmaakt van de Sig-intervisiewerkgroep Meertaligheid, is de leidende partner in dit project waarin een digitale applicatie wordt ontwikkeld. Deze zal door professionelen kunnen worden gebruikt wanneer zij met meertalige gezinnen worden geconfronteerd. In een eerste fase worden professionelen bevraagd die op één of andere manier met meertalige gezinnen werken.

Bent u bereid deze vragenlijst in te vullen en terug te bezorgen aan Foyer (vóór 20 december a.s.). Dank bij voorbaat!

Nieuws uit de docudienst
Aanwinsten deze maand: Het ijzer smeden terwijl het koud is. Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen (Wil van Nijs), De Gilles de la Tourette survival gids (Annick Beyers), Wijzer in ontwikkelingsstoornissen. Een overzicht van theorie en praktijk (Séverine Van De Voorde), Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren (Sonja Ehlers), Gewoon uniek: een andere kijk op autisme (Barry Prizant) en nog veel meer. > Online catalogus
Eindejaar komt eraan … Tijd voor cadeautjes
Ook Sig heeft een aanbod!

Doe eens een abonnement op Signaal cadeau

Al 25 jaar geeft Sig het tijdschrift Signaal uit. Het bevat informatie die relevant is voor de praktijk van professionele hulpverleners. Vier nummers per jaargang, boordevol artikels, recensies, verslaggeving van congressen, enz.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Geert Andries. We bezorgen u een cadeaubon (34 euro) voor onder de kerstboom!

Op zoek naar een locatie voor uw nieuwjaarsreceptie?
Het kan ook in Sig Gijzegem!

Sig heeft een uitgebreid vergader- en seminariecentrum ter beschikking voor de organisatie van uw evenement. Op zoek naar een lokaal voor een meeting of vergadering met bijvoorbeeld aansluitend een nieuwjaarsreceptie? Zeven lokalen (van 16 tot 200 personen) in een sfeervol kader zijn voorzien van het modernste audiovisueel materiaal en bieden tal van mogelijkheden. Alvast welkom!

> Neem een kijkje op www.vergadereninsig.be

Kunst in de wandelgangen

Nog tot eind december zijn er in de Sig-wandelgangen (tijdens kantooruren) schilderwerken van Anne-Marie De Puydt en keramiek van Mien De Winter te bewonderen.

Beslist een bezoekje waard!

© 2016 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact