SIG WORKSHOP

Waarom?

Communiceren met lager geschoolde ouders wordt tegenwoordig hoe langer hoe belangrijker. Er is meer en meer vraag naar concrete tools hierbij. Deze tweedaagse workshop gaat hierop in!

LET OP: deze workshop is ook voor logopedisten, ergo- en kinesitherapeuten die aspecten uit de behandeling met ouders moeten bespreken.

Inhoud

Sommige van onze cliënten komen uit gezinnen waarvan de ouders lager geschoold zijn, waardoor niet alleen gesprek en overleg moeilijk zijn, maar ook andere problemen zoals geldzorgen, mobiliteitsproblemen en andere pedagogische visies de therapietrouw kunnen doorkruisen. Samenwerken rond dezelfde doelen leidt niet zelden tot ergernis en vooroordelen.

We vertrekken van een krachtig theoretisch kader waarin de unieke maar tegelijkertijd universele relatie tussen ouders en kind uitgelegd wordt. Daarnaast verdiepen we ons in de specifieke kenmerken van deze gezinnen, krijgen we zicht op wat allemaal speelt in de keuzes die zij maken en het bijhorende gedrag dat ze stellen.

De combinatie van beide inzichten brengt ons tot een bepaalde grondhouding als hulpverlener. Deze wordt aan de hand van eigen casussen uitgebreid geoefend en aangevuld met specifieke methodieken en technieken. 

Door wie?

Klaar Hammenecker (Weerkracht) (Kinderpsycholoog/familiaal bemiddelaar) Klaar heeft jarenlange ervaring als therapeut en pedagogisch coördinator van kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ze is 16 jaar werkzaam geweest in een MFC.

Waar en wanneer?

Deze tweedaagse workshop vindt plaats in Sig Gijzegem op: 
8 en 21 februari a.s. 
Geïnteresseerd? Er zijn nog enkele plaatsen!

Inschrijven