SIG STELT ZICH VOOR…

De collega’s stellen zich voor … in een filmpje

U dacht de laatste tijd wellicht: al die vacatures bij Sig. Ondertussen zijn deze allemaal ingevuld.
Het Sig-team is versterkt met nieuwe mensen en bouwt verder op de ervaring van de “anciens”.
Maar wie zijn die Siggers nu allemaal en wat doen ze precies?
We stellen ons kort voor in dit filmpje en op onze voorstellingspagina.
Zo kunt u ons altijd bereiken… Enfin toch tijdens kantooruren;

Verrijkende, praktijkgerichte workshop

Workshop – Eetproblemen en autisme
di 6 en 20 november – Sig Gijzegem

Eten is niet altijd even vanzelfsprekend voor mensen met autisme. Deze tweedaagse workshop duidt de sensorische, cognitieve en sociale aspecten van een eetmoment die je vlug over het hoofd ziet, maar die voor iemand met autisme moeilijk kunnen zijn. Je krijgt een heldere vertaling van de inzichten naar concrete tips voor de praktijk die eten een stuk vlotter kunnen doen verlopen. > Meer info en inschrijven
Workshop   
Werken met cliëntfeedback
in psychotherapie
do 8 november – Sig Gijzegem

Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de clinici niet in staat blijkt om op afdoende wijze in te schatten hoe cliënten reageren op de aangeboden hulp, vooral niet in de eerste sessies van de behandeling. Bovendien maken ze vaak een te optimistische inschatting van het behandelresultaat en overschatten ze hun eigen competenties. Deze workshop gaat hier dieper op in. Want zoals de titelz zegt: “Feedback is the breakfast of the champions” > Meer info en inschrijven
Workshop – Positieve Psychologie inzetten in de hulpverlening
di 27 november – Sig Gijzegem

Tijdens deze workshop passeren preventieve en curatieve toepassingen van Positieve Psychologie de revue. We doen enkele vrij goed onderbouwde benaderingen uit de doeken en brengen cruciale vaardigheden aan vanuit positief psychologische inzichten (en oefenen deze in). Tot slot maken we de integratie concreet aan de hand van casussen. > Meer info en inschrijven

Straffe studiedagen

Studiedag – Werken met de Sensory Profiles bij kinderen van 0-12 jaar
ma 19 november – Sig Gijzegem

De Sensory Profile-NL is een oudervragenlijst, die informatie vastlegt over de sensorische informatieverwerking van het kind thuis. Deze studiedag leert aan de hand van casussen en theoretische onderbouwing hoe je de vragenlijst optimaal kunt gebruiken en correct kunt interpreteren. > Meer info en inschrijven
Studiedag Gameverslaving:
overzicht van oorzaken, gevolgen en behandeling
ma 26 november – Sig Gijzegem

Wat zijn de psychosociale kenmerken van kinderen en jongeren die het meest vatbaar zijn voor gameverslaving? Welke effecten heeft gameverslaving op het welzijn van spelers? Welke games zijn het meest verslavend en wat maakt deze games zo verslavend? Wat zijn de behandelmethodes van gameverslaving? Het komt allemaal aan bod. > Meer info en inschrijven
Studiedag: Voor altijd en nooit meer …  Rouw bij kinderen
di 27 november – Sig Gijzegem Tijdens deze studiedag staan we eerst uitvoerig stil bij de huidige visie op rouw, vooral bij de doelgroep kinderen. We overlopen de kenmerken van rouw en bekijken hoe dit zich (mogelijk) uit bij de verschillende leeftijdsgroepen. Ook voor het anticiperend rouwen maken we tijd.  Betrekken we kinderen in het ziekteproces van één van hun ouders/grootouders? Hoe doen we dat? Kunnen we kinderen vertellen over euthanasie? > Meer info en inschrijven

Opleiding ICF: op drie fronten

Samenleven met personen met NAH

Week van NAH: even terugblikken …

Vorige week was er Week van NAH in heel Vlaanderen. Ook Sig werkte hieraan mee. Had u het lanceringsfilmpje op sociale media al gezien? Nee? Dan ziet u hier hoe Lander de Week van NAH officieel is “ingedoken”. Op Facebook\WeekvanNAH vindt u nog veel meer.

hersenletsels.be

Ter gelegenheid van de lancering van de Week van NAH werd ook de gloednieuwe website hersenletsels.be boven de doopvont gehouden. Deze website wil toegankelijke informatie en kennis over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bundelen. Hij is bedoeld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen. Het hele NAH-werkveld in Vlaanderen werkt eraan mee. Neem alvast een kijkje! Ondertussen bouwen we gestaag verder, want het is niet de bedoeling dat de website ooit af is. > www.hersenletsels.be

Nieuws uit de docudienst

Aanwinsten deze maand: Ik kies voor mijn talent (met online zelftest mytalentbuilder.com) (Luk Dewulf), Gekkenwerk: kleine ondeugden voor zorgdragers (Lissa Vanlaere e.a.), Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs (Wim Tops e.a.), Autisme is een isme: essays over autisme (Inge Lemke), Dementie: onze zorg (Elena de Ru e.a.) en nog veel meer. > Online docudienst

Vorige week mochten we ook heel wat bezoekers ontvangen tijdens onze OPENDEURWEEK. Hieronder enkele sfeerbeelden.

Wetenschappelijk onderzoek: GO BABY GO

Go Baby Go Belgium by VIVES maakt onderdeel uit van de open-source-movement Go Baby Go opgericht in de VS. Twee leden van het Sig-wetenschappelijk netwerk zijn hier nauw bij betrokken: Hilde Roeyers (VIVES) en Martine Vanryckeghem (UC Florida). De hoofddoelstelling is eenvoudig: kinderen die om welke reden dan ook beperkt zijn in hun mobiliteit terug mobiel maken en op die manier ook hun sociale interacties verbeteren (spraak/taal, emotioneel, enz.). Dit door middel van een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch (6V) wagentje. VIVES bereidt momenteel de volgende drive-in voor. > Meer info in dit filmpje

Sig into YOUCA

Meer dan 15.000 leerlingen engageerden zich vorige donderdag om een dag te gaan werken voor de YOUCA Action Day.

Met het loon dat ze die dag verdienden, steunen ze een jongerenproject van Plan International in Ecuador en twee Belgische projecten.

Ook Sig deed mee aan YOUCA. Bedankt Michiel!

Burgemeesters voor inclusie: stand van zaken

Al meer dan 100 kandidaat-burgemeesters en lijsttrekkers uit heel Vlaanderen hebben de engagementsverklaring van burgemeesters voor iedereen ondertekend. Daarmee engageren ze zich om in hun stad of gemeente in de volgende legislatuur een burgemeester te zijn voor iedereen en werk te maken van meer inclusie en een betere toegankelijkheid. Een campagne van Vijftact, waarvan ook Sig deel uitmaakt. > Meer info

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact