SIG NIEUWSBRIEF

Publiekscampagne ‘Iedereen een label’ 

Met gratis vormingspakket voor uw organisatie!

Vijftact daagt uit: iedereen een label? Situering Rob De Vos.mov
Bekijk dit korte inleidende filmpje over hoe labels bijv. ons gedrag beïnvloeden.
Labelen betekent een etiket op iemand kleven, iemand een stempel geven. Een label maakt iemand bijzonder, zichtbaar, maar tegelijk ook ‘anders’, ‘niet ideaal’. Met de publiekscampagne ‘Iedereen een label’ wil Vijftact, de federatie waarvan ook Sig deel uitmaakt, een brede discussie op gang brengen over etiketteren en over de gevolgen daarvan op in- en uitsluiting. > Meer info

Bij deze campagne hoort een charter dat u kunt ondertekenen en een vormingspakket over labeling: ‘Het Labelblik’ is bedoeld voor groepen, organisaties, verenigingen, voorzieningen, onderwijs, enz. Doelstelling is deelnemers bewust maken van de positieve en negatieve effecten van labeling. Hoe ervaren ze zelf labelen en hoe ervaren ze labeling door anderen. > Meer info

Het pakket is gratis te ontlenen via Sig. Interesse? Stuur ons een mailtje

Voor snelle beslissers

Workshop Gedragsproblemen en agressie bij autisme: begrijpen en aanpakken

(nog enkele plaatsen)

Agressie, uitdagend gedrag, probleemgedrag: moeilijk voor de omgeving, maar vooral voor de mensen met autisme in kwestie. Deze tweedaagse workshop
(28 april en 5 mei in Sig Gijzegem) biedt een theoretisch kader rond agressie, maar behandelt ook waar mogelijke oorzaken van agressief en problematisch gedrag gezocht moeten worden. We brengen een overzicht van mogelijke observatie- en vragenlijsten en leren verschillende technieken aan om met probleemgedrag om te gaan. > Meer info en inschrijven    –    Maak gebruik van de KMO-portefeuille!
Speciaal voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, enz.

Studiedag Kinderen en jongeren met dysfasie
in de klas. Tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelings-stoornis. Kinderen met dysfasie verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt. OD kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling. Deze studiedag op 8 mei in Sig Gijzegem gaat in op tips, strategieën en hulpmiddelen voor het onderwijs. > Meer info en inschrijven
Aanbod voor hulpverleners volgende maand

Symposium Insigt
Hulpverlening: een kwestie van motivatie?!

We tellen ondertussen al af naar vrijdag 12 mei. Dan is er een volgende editie van het symposium Insigt, deze keer in Brugge (Vives) over het boeiende thema ‘motivatie in de hulpverlening’. Ondertussen zijn er al meer dan 140 deelnemers aangemeld. U kunt er nog bij. Inschrijven is nog mogelijk tot 9 mei. Wacht niet te lang! > Meer info en inschrijven   –   Maak gebruik van de KMO-portefeuille!

Studiedag Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000

Tijdens deze studiedag op 19 mei in Sig Gijzegem o.l.v. Hilde Heuninck komt aan bod hoe we kinderen op een inzichtelijke manier in de rekenwereld tot 1000 kunnen helpen en – zodra het inzicht verworven is – hoe we kunnen stimuleren tot inoefenen. De meesten hebben hiervan echter al aardig wat hinder ondervonden. Ze hebben al veel meer geoefend dan hun leeftijdgenoten en beseffen maar al te goed dat het resultaat niet in verhouding is. Voor hen zijn speelse inoefensituaties bijna een noodzaak. > Meer info en inschrijven

Workshop Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie

Deze workshop, eveneens op 19 mei in Sig Gijzegem, biedt therapeuten de mogelijkheid om op stap te gaan in het controleren van agressieve impulsen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Samen met de cliënt kan op deze manier aan de hand van lichaamstechnieken een alternatief gezocht worden om met vele frustraties om te gaan. Via het gebruik van technieken uit psychomotorische therapie (PMT) en relaxatietherapie spitst impulscontroletherapie zich toe op het enerzijds weerbaar blijven zonder het gebruik van agressief gedrag en het anderzijds verlagen van de spanning die inherent voorkomt bij het stellen van agressief gedrag. > Meer info en inschrijven   –   Maak gebruik van de KMO-portefeuille!

Workshop 
Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking (SI) is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen, m.a.w. tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. De zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar, kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is in dat geval moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een onevenwicht hierin zorgt er vaak voor dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden. Tijdens deze tweedaagse (22 en 23 mei in Sig Gijzegem) wisselen theorie en praktijk elkaar af. > Meer info en inschrijven  Maak gebruik van de KMO-portefeuille!
Nieuwe Sig-publicatie op komst!

Werkbundel
Gelezen en begrepen: begrijpend lezen van verhalen voor kinderen met autisme

Na de succesvolle bundels Over (het) leven (sociale leerverhalen) en Doe wat je leest (Begrijpen en uitvoeren van geschreven opdrachten voor kinderen met autisme) hebben Hilde Cornelis en Ilse van Beversluys werk gemaakt van een losbladige werkbundel over begrijpend lezen bij kinderen met autisme in de lagereschoolleeftijd. Gelezen en begrepen omvat massa’s tekstmateriaal dat kan dienen als basis bij het trainen van begrijpend lezen van verhalen bij kinderen met autisme. > Verschijnt half mei. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten! Hier alvast meer info
Over gehoorverlies
bij mensen met een verstandelijke beperking

Sensibiliseringscampagne
Rita hoort niet goed

Rond deze tijd krijgen alle voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking een nieuwe flyer in de brievenbus over het thema gehoorverlies bij verstandelijke beperking. U kunt deze flyer ook downloaden. Bij de campagne (ondersteund door Sig, Arteveldehogeschool en Hoorexpert) hoort ook heel wat interessante informatie (infobundel, filmpje, enz.).
> Alle info op www.ritahoortnietgoed.be
Lezersenquête: Signaal, het tijdschrift van Sig

Wat vindt u van Signaal?
Laat het ons weten en
maak kans op gratis vorming

Doe het vóór 1 mei

Via een beknopte online vragenlijst proberen we te achterhalen op welke punten we het kwartaaltijdschrift Signaal kunnen verbeteren of optimaal kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van onze lezers. Enkele minuten van uw tijd volstaan. Bovendien maakt u kans op een vormingscheque ter waarde van
85 euro
. Als u hiervoor in aanmerking wil komen, vergeet dan niet om uw
e-mailadres in te vullen (laatste vraag). > Naar de online vragenlijst
Nieuws uit de docudienst:
enkele aanwinsten in de kijker
Aanwinsten deze maand: Klaar om te schrijven? Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) (Margo van Hartingsveldt), Dit is dyslexie: achtergrond en aanpak (Arian van der Leij), Krachtig leren: cognitief neurowetenschappelijk benaderd (Tinne Van Camp e.a.), I’m Ready! How to Prepare Your Child for Reading Success (J. Greenberg & E. Weitzman). En nog veel meer! > Online docudienst
Noteer alvast dit nieuwe Sig-initiatief

IJscrème-sessies 2017
Zomerse vorming in Sig

Tijdens de eerste week van juli en de derde week van augustus 2017 presenteert Sig u een mooi aanbod van studiedagen en workshops met een zomers tintje. Het gaat om hernemingen van activiteiten die goed gesmaakt werden en waarvoor veel belangstelling is. En omdat het zomer is voorzien we voor alle deelnemers een gratis ijsje tijdens de namiddagpauze. Binnenkort presenteren we u het aanbod! Volg ons op Facebook!

© 2017 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact

Wenst u het e-zine niet langer te onvangen? Klik dan hier