PAKKET VOOR LOGOPEDISTEN.

Taalmaatjes – pakket voor logopedisten    
Ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen

Haal meer rendement uit je therapie, schakel ook de ouders in!

Taalmaatjes is een ouderbegeleidingsprogramma voor logopedisten. De logopedist gaat samen met ouders op een laagdrempelige manier aan de slag om de communicatie en taal van het kind te stimuleren. Dit kan zowel individueel als in groep. De oudercursus biedt de logopedist handvaten om ouders van kleuters met spraak- en taalproblemen te begeleiden.

Taalmaatjes nodigt ouders uit om als ‘maatje’ in alledaagse thuissituaties een rijker en bewuster taalaanbod te bieden. Het programma geeft ouders tips en adviezen om de taal op maat van hun kleuter en zo optimaal mogelijk uit te breiden.

Het pakket Taalmaatjes bestaat uit materiaal voor het begeleiden van de oudercursus in vier sessies (achtereenvolgens of afzonderlijk aan te bieden) De uitgewerkte digitale diavoorstellingen vormen de rode draad. Ze zijn voorzien van kleurrijke, herkenbare foto’s met oefenmomenten. Veel foto’s illustreren hoe ouders als maatje van hun kleuter spraak en taal kunnen uitbreiden. Beknopte handleiding (papieren versie) als achtergrond of voor wie liever niet met laptop en beamer aan de slag gaat Een aantal werkboekjes voor ouders met foto’s, samenvattingen, reminders en thuisopdrachten.
Taalmaatjes is inzetbaar in verschillende logopedische settings (CAR, privépraktijk, BO, thuisbegeleiding, enz.). Het is niet noodzakelijk om extra vorming te volgen om als logopedist de oudercursus te geven.

Auteurs Ingrid Herreman en Wanda Heylen geven deze oudercursus al jaren (en sleutelen er nog altijd aan). Zij delen hun werk en ervaring graag met collega-logopedisten. Het is een practice based methode. Ouders getuigen dat ze hun kleuter na het volgen van Taalmaatjes beter verstaan en dat de relatie en communicatie met hun kleuter verbeterd is. Dit komt de taalontwikkeling duidelijk ten goede.
Noteer nu alvast in je agenda
– lanceringsmoment van de Sig-publicatie Taalmaatjes
– donderdag 14 februari 2019
– Sig Gijzegem Richtprijs Taalmaatjes: 120 euro
Meer info in deze afdrukbare flyer 

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact