Een baby als (op)gave … en zoveel meer

Spiritualiteit en zingeving voor en na de geboorte

Studiedag 27 april 2017, Leuven

Deze studiedag is een organisatie van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, in samenwerking met IDGP en Fara

Praktische informatie
Locatie

Justus Lipsiuszaal, Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Inschrijving
Klik hier voor de online inschrijvingsmodule.
Deelnameprijs en betaling
De deelnameprijs bedraagt 45 euro (40 euro voor leden van het Theologisch Forum) en omvat deelname, een exemplaar van het boek ‘Een kind beleven’ en een broodjeslunch.
Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekening BE60 7340 0666 0370 van KU Leuven. Gelieve bij de betaling in het vrije mededelingsvak het gestructureerde nummer 400/0014/55948 én de naam van de deelnemer te vermelden.
Indien u niet kan inschrijven voor de hele dag of indien het bedrag een probleem vormt, kan u contact opnemen met acpt@theo.kuleuven.be.

Inhoud

http://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/elisabeth/image/20170427%20baby%20als%20opgave.jpg

Moeder of vader worden is een belangrijke, intense en complexe levensgebeurtenis. Op het publieke forum tonen ouders (in spe) naast de mooie momenten, vandaag ook de ervaring dat de overgang naar en het prille ouderschap zelf moeilijker verlopen of lastig zijn. In die beweging naar meer open en eerlijke verhalen over kinderen krijgen, blijft het fenomeen van spiritualiteit vaak onderbelicht.

Toch toont recent onderzoek dat de perioden van kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap gepaard gaan met diepgaande ervaringen, vragen en verwachtingen, ook op breed spiritueel gebied. Ouders (in spe) proberen die bijzondere gebeurtenis een plaats te geven in hun leven. Zij zoeken daarvoor naar antwoorden en duiding op een dieper niveau van zinbeleving en spiritualiteit. In de zorg voor (toekomstige) ouders, is het ook belangrijk om ruimte te creëren voor de beleving van zingeving en spiritualiteit rond de geboorte Onderzoek wijst er immers eveneens op dat dit een positieve beleving kan bevorderen.

Deze studiedag zoomt in op die recente onderzoeksresultaten die de band tussen de beleving van kinderen krijgen, zinbeleving en spiritualiteit duidelijk maken. Verder heeft deze studiedag de bedoeling om verder uit te diepen hoe zin- en spiritualiteitsbeleving bij toekomstige en prille ouders in deze concrete context kan worden ondersteund.

Deze studiedag richt zich tot gynaecologen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesisten, pastores in ziekenhuizen en parochies, doopselcatechisten, ouders (in spe) en andere geïnteresseerden.

Aansluitend op de studiedag zal het boek ‘Een kind beleven’ (Acco, dr. Bernard Spitz, Annemie Dillen, Judith Cockx) worden voorgesteld.

JUDITH COCKX , ANNEMIE DILLEN & BERNARD SPITZ

Een kind beleven
Over kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap Kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap zijn intense en complexe levensgebeurtenissen.
Ze brengen dan ook heel wat ervaringen, vragen en verwachtingen met zich mee.
Veel (toekomstige) ouders willen die periode op een meer bewuste, zinvolle of spirituele manier beleven.
Dit reflectieboek geeft hen inspiratie vanuit een christelijke levensvisie.
Eerlijke getuigenissen geven een inkijk in hoe anderen de komst van hun kindje beleefden.
Hun verhalen worden afgewisseld met inspirerende teksten, duiding, reflectievragen, praktische tips en opdrachten.
Zo daagt Een kind beleven ouders uit om stil te staan bij het moeder of vader worden en om te ontdekken hoe dit het leven zin geeft, ondanks alle ervaringen die afwijken van de zogenaamde ‘roze wolk’.
Ook ambiguïteit en kwetsbaarheid komen daarbij aan bod.
Dit boek is eveneens een blikopener voor huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, vroedvrouwen, verpleegkundigen of andere zorgverleners, en voor pastoraal werkers en vrijwilligers in het doop- en gezinspastoraat.
Het reikt hen handvaten aan om aandacht te hebben voor of ondersteuning te bieden bij de zingeving in deze ingrijpende levensfase.

ISBN 978 94 6292 720 9 – 2017 – 208 blz. – € 27,50

BESTEL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE!
Surf naar www.acco.be/kindbeleven en bestel.
Heb je een probleem met je bestelling?
Mail naar actie@acco.be