BIOPSYCHOSOCIAAL HANDELEN

<INFO>

Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en disciplines en is gericht op het uitwisselen van kennis en expertise.

De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met de ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken.

Na een plenair gedeelte in de voormiddag zijn er in de namiddag twee blokken voorzien met verschillende sessies. Wat verder vindt u het programma of druk op de rode knop voor meer uitleg bij de sessies en de sprekers.

Wij kijken ernaar uit u te ontvangen op 11 februari 2020 in het Herman Teirlinckgebouw (Vlaamse Overheid) te Brussel.Meer info en inschrijven

© 2019 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact