SIG NIEUWSBRIEF AUG 2018.

NIEUWSBRIEF voor PROFESSIONELE HULPVERLENERS

Om over na te denken …

Veel ouders zeggen tegen hun kind: ‘Niet staren!’,
als ze iemand met een beperking tegenkomen.
Je kunt ook zeggen:
‘Je hoeft niet weg te kijken, glimlach gewoon en zeg hallo.’

Boeiend aanbod in de eerste helft van oktober

Naamloos

Workshop
Motiverende gespreksvoering: motiveren kan je leren

Vindt u het ook moeilijk om mensen te motiveren tot duurzame gedragsverandering? Botst u vaak op weerstand? Dan is deze driedaagse workshop (start op ma 1 oktober, Sig Gijzegem) iets voor u: leren motiveren op een manier die minder uitputtend is voor u. Mensen motiveren tot gedragsverandering is niet eenvoudig. Het leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. Motivatie is echter geen vaststaand gegeven, maar evolueert doorheen de tijd. Om motivatietekorten te benaderen is een methode van gespreksvoering ontwikkeld: motiverende gespreksvoering. > Meer info en inschrijven

aaa

Workshop
Muziektherapie:een interactieve kennismaking

Muziek spreekt daar waar taal tekort schiet of (nog) onbestaand is. Muziek zet in beweging en brengt rust, raakt en troost, vormt en verbindt. Voor alle leeftijden! Muziektherapie is een vrij jonge discipline in het Vlaamse zorglandschap en daardoor nog weinig of onvoldoende gekend. Maar wat houdt het nu precies in? Wat zijn indicaties om iemand door te verwijzen? Waarom muziektherapie? Tijdens deze workshop op ma 1 oktober in Sig Gijzegem komt u via spelvormen in contact met wat muziektherapie is en wat het kan betekenen voor de personen die u begeleidt. > Meer info en inschrijven

aaa

Workshop
Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen

Het aanbieden van relaxatie in ondersteuning van de zorg voor kinderen met ontwikkelingsproblemen is in opgang. Tijdens deze tweedaagse workshop (do 4 en vr 5 oktober, Sig Gijzegem) worden verschillende relaxatiemethodes voor de volwassen deelnemers gesitueerd en toegepast. Door het praktisch ervaren van deze methodes ondervinden de deelnemers aan den lijve de voor- en nadelen, de effecten en de toepasbaarheid. Daarna worden de aanpassingen voor kinderen en jongeren toegelicht en eveneens geoefend. > Meer info en inschrijven

aaa

Studiedag
Attachment-Based Family Therapy: Interventie
voor depressieve en suïcidale adolescenten

Jongeren die meer vertrouwen in zorg hebben, zijn beter beschermd tegen de negatieve invloeden van stress en zullen minder snel depressief en suïcidaal worden. Onderzoek suggereert dat herstel van breuken in vertrouwen een belangrijke focus van therapie zou kunnen zijn. Onderzoek naar Attachment Based Family Therapy (ABFT), een evidence based  behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren, ondersteunt dat idee. Tijdens deze studiedag op do 4 oktober in Sig Gijzegem gaat Guy Bosmans uitgebreid in op ABFT. > Meer info en inschrijven

aaa

Workshop
Elastisch Therapeutisch Tapen bij Hoofd/Nek/Orofaciale aandoeningen (ETT-HNO)

Tijdens deze tweedaagse workshop op ma 8 en di 9 oktober in Sig Gijzegem maakt u kennis met de mogelijkheden van Elastisch Therapeutisch Kinesio/Medical Taping, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zowel de klassieke en nieuwe tape-applicaties passeren de revue. Evidentie van de effecten van elastisch therapeutisch tapen worden besproken, alsook de bestaande en nieuwe hypothesen. We illustreren dit alles met veel praktijkvoorbeelden en verschillende casussen. > Meer info en inschrijven

aaa

Studiedag
7 denkstappen om een probleem op te lossen: cognitieve vaardigheden bij kinderen

Voor leerkrachten en therapeuten die niet vertrouwd zijn met de materie, wordt het onoverzichtelijk: executieve functies, cognitieve vaardigheden, cognitieve functies … what’s in a name? Deze studiedag o.l.v. Albert Janssens op do 11 oktober in Sig Gijzegem wil hierin duidelijkheid scheppen. De deelnemers maken kennis met de cognitieve functies die mensen moeten verwerven. Feuerstein is de basis, maar heel wat mensen hebben in zijn voetspoor eigen materiaal en inzichten toegevoegd. > Meer info en inschrijven

NOTEER: Er is nog veel meer vorming gepland in het najaar, met als kleppers de studiedagenreeks in de herfstvakantie, het symposium Meertaligheid en de Praktijkdag Ontwikkelingsdysfasie. Online inschrijven is al mogelijk! > volledig overzicht

aaa

Over DCD gesproken …

Vooraankondiging publicatie
Het DCD-doeboek
Een psycho-educatief boek voor kinderen met DCD vanaf 9 jaar

Eline Eeckhautte maakte i.s.m. Birger Destoop een DCD-doeboek. Het is speciaal ontworpen voor kinderen met DCD vanaf 9 jaar of ouder. Het helpt kinderen al doende dingen te leren over DCD. Er zijn opdrachten voorzien waarbij je dingen kan invullen, tekenen, aanduiden, kleuren, enz. Het DCD-doeboek wordt bij voorkeur samen met een begeleider overlopen: therapeut, ouder(s) of (zorg)leerkracht. Het doel is kinderen met DCD te laten groeien naar een positieve, realistische kijk op hun stoornis. Een initiatief van Sig i.s.m. Dyspraxis en AHS.

> Vanaf september verkrijgbaar via de Sig-webshop (aparte nieuwsbrief volgt)

Zorgkaders DCD

De zorgkaders DCD bieden een werkkader voor zorgverlening. Ze leggen de nadruk op de verschillende aspecten die aan bod komen bij de specifieke zorg voor kinderen met DCD in de klas en in schoolverband. Momenteel zijn de zorgkaders voor kleuter- en lagere school klaar. Aan het secundair wordt volop gewerkt. Alle materiaal is gratis te downloaden op de website van Dyspraxis.
> Meer info

Voor ICF-vorming moet u bij Sig zijn

aaa

Inleidende studiedag
Biopsychomedisch model en ICF in gezondheids- en welzijnszorg
(ook voor casemanagers in spe)

De ICF wordt in toenemende mate als beeldvormend/diagnostisch kader gebruikt door overheidsinstanties (bv. VAPH, Riziv, FOD), onderwijs (cf. gemotiveerde verslagen door het CLB) en in verschillende sectoren van gezondheids- en welzijnszorg. De volledige ICF-opleiding bestaat uit deze inleidende studiedag en een verdiepende workshop. De inleidende studiedag op di 9 oktober in Sig Gijzegem kan afzonderlijk gevolgd worden. Wie wil inschrijven voor de verdiepende workshop, moet deze inleidende studiedag hebben gevolgd. > Meer info en inschrijven

aaa

Workshop
Implementatie van de biopsychosociale visie
in de logopedische praktijk a.d.h.v. ICF

ICF biedt een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen en begeleidings- en behandelingsdoelen te bepalen. Het stuurt de omslag van een stoornisgerichte visie op diagnose, behandeling en begeleiding naar een diagnose, behandeling en begeleiding gericht op de kwaliteit van leven. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Deze driedaagse workshop voor logopedisten (start op vr 12 oktober in Sig Gijzegem) focust op het implementeren van ICF (1) in de diagnostische fase, (2) bij het bepalen van behandeldoelen en (3) bij het bepalen van evolutie en verwijzing of afronding. Dit alles gebeurt aan de hand van een concrete casus én een eigen casus. > Meer info en inschrijven

aaa

Week van NAH: vooraankondiging
Workshop prof. PONDS en Wetenschapsdag Liga NAH

Ook in 2018 vindt in oktober de week van NAH plaats.

Sig heeft voor deze gelegenheid Rudolf PONDS uitgenodigd voor een workshop op di 16 oktober in Sig Gijzegem over moeilijk te behandelen patiënten met NAH. De titel luidt: ‘Als de behandeling stokt …’ Het wordt een verdiepende workshop, specifiek voor (neuro)psychologen die personen met een hersenletsel behandelen. > Meer info en inschrijven (de plaatsen zijn beperkt!)

aaa

 

Op ma 15 oktober organiseert de NAH Liga de tweede wetenschapsdag in UZA Edegem (Antwerpen). De titel van deze dag luidt: ‘NAH onderzoek in Vlaanderen: hoe praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek stimuleren? Naast het voorstellen van een aantal belangrijke onderzoeksprojecten rond NAH, ligt de focus dit jaar op levenskwaliteit van de patiënt, mantelzorg en financieringskanalen. > Meer info
CALL FOR POSTERS!

Wie graag een poster voorstelt rond een NAH-onderzoeksthema, neemt contact op met research.nahliga@gmail.com. Deadline is 20 september.

aaa

Nog steeds baby’s gezocht die willen deelnemen
aan het TIARA onderzoek over autisme!

Voor het TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism) onderzoek zijn we nog steeds op zoek naar jongere broertjes of zusjes van kinderen met autisme, jonger dan 10 maanden. Kent u een gezin waar één of meerdere kinderen autisme heeft, en waar een baby geboren of op komst is? Wil u ze dan attent maken op dit boeiende onderzoek?

Voor meer informatie of folders kan u contact opnemen met tiara@ugent.be, tiara@kuleuven.be, de website www.tiara-onderzoek.be of de facebookpagina tiara.onderzoek.

aaa

Nieuws uit de docudienst:
enkele aanwinsten in de kijker

Aanwinsten deze maand: Tot 7 jaar: Ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Wegwijzer voor ouders, grootouders, opvoeders en (aspirant-) leerkrachten (Walter Andries), Autisme in de klas: Tips voor leerkracht én leerling (Sarah Awouters e.a.), Gezinsinterventies: Aan de slag met problematische opvoedingskwesties (Jo Hermanns e.a.), Hoogbegaafd opvoeden in de praktijk: Lessen van een ervaren moeder om je hoogbegaafde kind nog beter te begrijpen (Tania Gevaert), Mindfulness met kinderen en jongeren in de klas of op de groep (Christopher Willard e.a.) en nog veel meer!  > Online docudienst

Een speciale vermelding voor het boek ‘Na(H)Leven’ van Rein Decoodt. Uit de teksten die ze schreef na haar hersenletsel is de theatermonoloog ‘Terug!’ ontstaan, die achteraan in dit boek opgenomen is. > Meer info

© 2018 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact